Pět oblastí, které budou mít zásadní vliv na budoucnost CSR

12. 1. 2014

V rozhovoru pro americký magazín Forbes označuje John Paluszek, jeden z průkopníků CSR, Global Compact za jednu z pěti oblastí, které budou mít zásadní vliv na budoucnost CSR.

První oblastí je dle Paluszka přírodní kapitál, což souvisí s dopadem podnikové činnosti na životní prostředí. Stále více organizací se začíná zabývat tím, jaký vliv mají na prostředí a co se od nich očekává. Tím se mění tradiční přístup podniku, jehož výhradní odpovědností je zvyšování zisku a hodnoty pro akcionáře.

Bod zvratu nastane i v zájmu a snaze podniků o vytváření hodnoty s dlouhodobým časovým dopadem a v reportování jejich společensky odpovědných aktivit. To se v budoucnu stane naprostou samozřejmostí.

Za významnou oblast, která bude pro budoucnost zásadní, považuje Paluszek iniciativu OSN Global Compact. Po mnoho let byl pro obchodní prostředí charakteristický jakýsi odklon od levicových témat a mírových hnutí. Hovořilo se především o globálním obchodu, dopadu investic apod. Nicméně s narůstajícím zájmem široké veřejnosti i akademické sféry vidíme pozitivní korelaci a propojování obchodních a mírových témat a rovněž zapojení největší multilaterální instituce na světě, kterou je OSN. Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje přes 10 000 firem ze 130 zemí světa a je tak největší iniciatiovou společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. (pozn A-CSR: Zaujala vás problematika Global Compact? Podívejte se na výstup z prvního kulatého stolu k UN Global Compact v ČR, který uspořádala Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) dne 21. listopadu 2013 v prostorách Informačních centra OSN v Praze. Více zde.)

Další oblastí je zvyšování nerovnosti jako hnací síla pro vyšší závazek etiky a morálky v obchodním prostředí. Jaký vliv má na ekonomický růst nerovnost je stále předmětem debaty. Mnohem rozsáhlejší debatu ovšem přináší diskuze nad samotnou strukturou a změnou struktury kapitalismu.

Poslední oblastí je dle Paluszka proměna generace budoucích lídrů. Ta bude více sociálně angažovaná jak z pozice zaměstnavatele, spotřebitele i investora. Mladí lidé mají v rámci mimoškolních aktivit možnost setkat se s činností různých neziskových organizací, které jsou zainteresovány v sociálních, environmentálních tématech. Jejich znalosti a zájem v této oblasti budou mnohem hlubší.

Zdroj: Forbes (2014): A Conversation on Corporate Social Responsibility., 11. 1. 2014 online, celý rozhovor dostupný zde.

.