Pět zemí má v cirkulární ekonomice náskok

20. 11. 2014

Dánsko zakázalo stavbu spaloven, ve Skotsku se platí za plastové tašky a Švédsko se chystá posílit recyklaci kovů.

Minulý měsíc přijala Evropská komise „program nulového odpadu” (zero-waste programme), který zavádí právní rámec pro tzv. cirkulární ekonomiku v celé EU. Podle komise rámec posílí recyklaci a zabrání ztrátám cenných materiálů; zároveň díky tomu vzniknou nové pracovní příležitosti, ekonomika poroste a sníží se emise skleníkových plynů.

Cílem je například recyklovat 70 % městského odpadu a 80 % obalů do roku 2030. Komise odhaduje, že cirkulární ekonomika může ušetřit až 600 miliard euro. Asi ale není překvapením, že některé členské státy mají před právním rámcem cirkulární ekonomiky veliký náskok.

Dánská strategie zdrojů, která byla schválena v loňském roce, nakládá s odpadem jako se zdrojem, který by měl být znovu použit nebo recyklován. „Dánská vláda chce, aby v roce 2022 bylo recyklováno 50 % veškerého odpadu z domácností”, vysvětluje Nicholas Kroyer Blok, analytik think tanku Sustania v Kodani. „Dnes je to 23 % a zbytek skončí ve spalovnách.”

Analytik vyzdvihuje tzv. Green Transition Fund, který řídí dánské Ministerstvo pro rozvoj a obchod, jako praktický příklad cirkulární ekonomiky zaměřený na vytváření průmyslové symbiózy, kdy odpady jedné společnosti jsou zdrojem pro druhou společnost.

I Nizozemí se může pochlubit přísnou legislativou v oblasti opětovného využití zdrojů. „Zavedli jsme předpisy, rozpočtová a finanční opatření, která nás dostala do vedoucí pozice ve sběru odpadu z domácností, elektrického odpadu či řízené demolice aut”, poznamenává Ton Bastein, manažer cirkulární ekonomiky v nizozemské organizaci pro inovace TNO. „Rozšířená odpovědnost výrobce a cíle v rámci konkrétního sektoru jsou základem hospodaření s odpady”, dodává.

Novým cílem je o 50 % snížit množství odpadu určeného do spaloven. Nizozemí si také stanovilo, že bude 75 % celkového množství odpadů třídit. „Skládky v podstatě zmizely, spalovny mají přísné limity, využívají zpětné získávání tepla a recyklace je na vysoké úrovni“, vysvětluje Bastein. Ale i v Nizozemí se potýkají s problémy. Odborníci tvrdí, že spalování odpadu musí být legislativně omezeno. „Bouřlivá liberalizovaná výstavba vedla ke vzniku příliš velkého množství spaloven a jejich dostupnost teď v podstatě zabraňuje dalšímu zkoumání možností recyklace”, říká Bastein.

Skotsko sice nezískalo nezávislost, ale v oblasti cirkulární ekonomiky je ve Spojeném království napřed. V loňském roce bylo první, které přistoupilo ke skupině Ellen McArthur Foundation’s CE100 circular economy. Síť tvoří 100 společností jako IKEA nebo M&S, které se rozhodli přejít k cirkulární ekonomice. Skotsko si stanovilo cíl snížit do roku 2025 o 25 % celkové množství odpadu.

Mezi opatřeními, která by to měla zajistit je například zvýšení poptávky po recyklovaném zboží; inovativní sbírky a další formy využití elektrického odpadu. Nejnověji od října také povinnost obchodníků účtovat poplatek za plastové tašky.

Letos v létě se Švédsko zařadilo do rostoucí skupiny zemí, které mají právní předpisy na recyklaci elektroniky, a to přijetím zákona, který požaduje po obchodnících, aby byli při prodeji elektroniky připraveni přijmout starou elektroniku k dalšímu použití nebo k recyklaci. Švédsko je v současnosti na pomyslném prvním místě ve spotřebě elektroniky. Každý Švéd nakoupí v průměru 23 kg elektronického zboží za rok.

Do roku 2020 chce Švédsko také zvýšit objem recyklovaných kovů ze současných 70 na 85 %. Na začátku tohoto roku vešel v platnost zákon, který zavazuje výrobce obalů, aby více recyklovali; do roku 2020 by to mělo být 85 % všech obalových materiálů na bázi papíru místo současných 65 %.

Mimo EU se rovněž Japonsko vydalo směrem k vysoce efektivní cirkulární ekonomice tím, že v roce 2000 přijalo zákon o propagaci efektivního využití zdrojů. Zákon, který považuje materiály za „oběživo”, zahrnuje celý životní cyklus výrobků. Výrobci jsou zákonem zavázáni rozebírat a znovu využívat materiály. To změnilo obavy společností z nakládání s odpady na aktivum, protože společnosti mohou použité materiály využít znovu. Neuvěřitelných 98 % kovů je v současnosti využito opakovaně.

Zdroj: The Guardian: Five countries moving ahead of the pack on circular economy legislation, celé znění ve v angličtině k dispozici zde, 29. 10. 2014