Platforma eTwinning aktivně podporuje ochranu životního prostředí

23. 10. 2020

eTwinning je bezpečná platforma Evropské komise podporující online spolupráci žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol. Tento rok se tematicky zaměřila na ochranu životního prostředí.

Učitelé v rámci platformy realizují mezinárodní projekty zaměřené na ekologii, klimatické změny nebo udržitelnost; sdílejí mezi sebou tipy na aktivity, které se jim osvědčily ve výuce; účastní se metodických webinářů a vzdělávacích kurzů. Hned na začátku roku spustilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v České republice v nástroji padlet nástěnku, kde mohou čeští eTwinneři sdílet svoje nápady a vzájemně se inspirovat.

Publikace plné inspirace

V září vyšla publikace eTwinning: Inspirace do EKOprojektů, která obsahuje 20 zajímavých aktivit vhodných do hodin environmentální výchovy. Většina z nich byla realizována v rámci online projektů mezinárodní spolupráce škol. Aktivity jsou rozepsány do stručných návodů, které si může každý upravit pro konkrétní výukový cíl a podle znalostí a schopností žáků.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning vydalo také publikaci Ekologie in eTwinning, která představuje 12 projektů zaměřených na ekologická témata, které realizovaly školy (od mateřských po střední) napříč celou Českou republikou. Je mezi nimi i projekt Save the world – save yourself, který získal v roce 2019 Národní cenu eTwinning a také Evropský certifikát kvality.

Hmatatelné výsledky

Důležitou součástí eTwinningových projektů je, že vedou žáky k aktivnímu zapojení do řešení problémů na úrovni, kde mohou vidět hmatatelné výsledky (třídění odpadu, úklid okolí školy, šetření vodou a energií, zdravý životní styl nebo odpovědná spotřeba), které je mohou motivovat ke snaze měnit věci k lepšímu.

eTwinning je bezpečná platforma Evropské komise podporující online spolupráci žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol. Realizace eTwinningových projektů umožňuje aktivně zapojit žáky a probrat školní učivo prostřednictvím spolupráce s vrstevníky v zahraničí. Za pomoci učitele tak žáci mohou v procesu učení rovnou využít v praxi i znalosti cizích jazyků a digitálních technologií. Nedílnou součástí eTwinningu je také profesní rozvoj učitelů – online i prezenční vzdělávání zdarma.

V každé zemi zodpovídá za činnost eTwinningu Národní podpůrné středisko. V České republice tuto roli zastává Dům zahraniční spolupráce (DZS). Více informací o eTwinningu naleznete na www.etwinning.cz a www.etwinning.net.

Související

V akceleračním programu Impact Hub Climate Challenge zvítězil projekt Fakta o klimatu

Přejít na článek

Arktida se otepluje 4x rychleji než zbytek světa. V čem se mýlily klimatické modely?

Přejít na článek

V sázce je přežití mnoha druhů, včetně lidstva, varuje klimatický panel OSN

Přejít na článek