Platforma Tiché spojení zpříjemňuje život neslyšícím v ČR

15. 6. 2017

Služba Tiché spojení umožňuje neslyšícím a nedoslýchavým porozumění s okolím, zejména na místech, kde je pochopení sdělení druhé strany velmi důležité, například v zákaznických centrech společností či v bankách.

Představte si, že nikomu kolem sebe nerozumíte. Všichni kolem otvírají ústa a vydávají zvuky a hlasy, které ale vy neslyšíte. Vaším mateřským jazykem je jazyk znakový. Dorozumíváte se se svým okolím pomocí rukou, gest a mimiky. Slyšící okolí ale zase nerozumí vám. Tento pocit neslyšící běžně zažívají. Pomoci může Tiché spojení.

Jedná se o cloudovou platformu, která zajišťuje online tlumočení pro neslyšící či online textový přepis mluvené řeči pro nedoslýchavé zákazníky. Nadstavbou služby je potom možnost jejího využití v procesu zaměstnávání sluchově postižených lidí a naplnění požadavků chystané Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací .

Tiché spojení také stojí za vznikem nové mobilní aplikace pro platformy iOS a Android s názvem Tichá linka. Prostřednictvím této unikátní, velmi přívětivé a uživatelsky přehledné aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor. Kvalifikované tlumočníky a přepisovatele zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, se kterou Tiché spojení spolupracuje. Aplikace Tichá linka zabodovala i v hlasování na AppParade a odnesla si hned tři ceny – zaujala diváky, odbornou porotu i společnost Google, hlavního partnera akce.

Tiché spojení má silnou vizi stát se standardem, který pro neslyšící a nedoslýchavé smysluplně naplňuje obsah CSR, tedy snahu o rovné příležitosti, bezbariérovost, boj s diskriminací až po vizi tzv. smart cities, která klade důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů života.

Více informací naleznete na webových stránkách www.tichespojeni.cz.