Plechovku Coca-Coly ano, hotovost ne. Jak funguje psychologie korupce

17. 7. 2017

Na konci května 2017 Klub Transparency International spolu s poradenskou firmou T&CC uspořádali snídaňové setkání na téma „Psychologie korupčního jednání“ v Galerii kavárny Louvre.

Proč ke korupci dochází a co k ní nejčastěji vede? Jaké osobnostní rysy se s korupčním chováním nejčastěji pojí? Proč někteří trpí pocity viny a jiní vůbec? Co už je a co není korupce? A je horší dávat nebo brát?

Na tyto a další otázky odpovídali ředitel TI Česko David Ondráčka a Chief Officer Ethics, D&I a předsedkyně Etické komise Skanska Magdaléna Dobišová. Na akci se setkali členové Klubu Transparency International a klienti T&CC.

David Ondráčka z Transparency International na snídaňovém setkání | zdroj: TI

Debatu moderoval lektor T&CC a psycholog Tomáš Morávek, který oba odborníky na korupci a etiku směřoval k psychologické podstatě věci: „Nejčastějším pachatelem korupce bývá hamižnost a naivita. Oběma motivům jako psycholog rozumím, vždyť jako děti jsme nebyli jiní. Korupčníci jsou z tohoto pohledu nezralí lidé, avšak s velmi sofistikovanými způsoby chování.“ David Ondráčka popsal klasické korupční případy:

„Běžně se setkáváme s alibistickým přístupem typu ‚Musíme si pomáhat‘ nebo ‚Dělají to všichni‘. To je nejtypičtější racionalizace korupčníků na jakékoliv úrovni.“

Magdalena Dobišová popsala přístup Skanska k etice a transparentnosti, který je podle jejích slov v byznysovém světě stále ještě spíše výjimkou z pravidla a při zavádění etických kodexů a transparentních procesů čelila firma mnohým problémům.

Magdaléna Dobišová ze Skanska na snídaňovém setkání | zdroj: TI

Psychologii korupce ilustrovala převyprávěním krátkého psychologického experimentu: „Do kuchyňky v jedné velké společnosti umístili šest plechovek Coca-Coly, bez jakéhokoliv popisku. Ty zmizely během tří dnů. Na stejné místo pak dali talířek s šesti jednodolarovými bankovkami. Všechny tam zůstaly i po týdnu.“

T&CC

T&CC je česká vzdělávací a poradenská společnost. V oblasti lidských zdrojů působí od roku 1999. Nabízí řešení v oblasti HR poradenství, profesní diagnostiky včetně online diagnostiky, rozvoje a koučování. Nabízí firemní vzdělávací programy i otevřené kurzy zaměřené na rozvoj manažerských, prodejních a komunikačních dovedností včetně přípravy HR manažerů a jejich týmu.

Jednatelé společnosti T&CC finančne podporují nevládní neziskovou organizaci Transparency International, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a přispívat k jejímu omezování. Koncem roku 2015 započala uzší spolupráceT&CC a TI v oblasti interního HR a komunikace vůči dalším subjektům. Tato spolupráce nadále úspěšně pokračuje. Většina CSR aktivit společnosti T&CC naplňuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs 3, 4, 8, 17). Tyto Cíle budou v CSR strategii T&CC i nadále. Více o společnosti T&CC a akcích, které pořádají, najdete na webových stránkách a na jejich Facebooku.

KLUB TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Klub Transparency International byl založen v roce 2011, jako platforma pro individuální podporovatele a společnosti, které věří, že bojovat s korupcí má smysl. Svou pomocí vysílají do světa signál, že se o veřejné dění v České republice zajímáte. Máte svůj názor a stojíte si za ním. Chcete bojovat a víte, že pokud se spojíte s námi, půjde to ještě lépe. Jedná se o významný zdroj financování našich aktivit a také o morální podporu celé organizace. Více informací o Klubu TI se dozvíte v tomto odkaze.