Plýtvání jídlem jako ekonomický, sociální i environmentální problém

25. 7. 2013

Podle OSN skončí každoročně v popelnicích nebo je jinak znehodnoceno až 1,3 miliardy tun potravin. To je třetina všech vyrobených potravin v hodnotě bilionu amerických dolarů (téměř 20 bilionů Kč).

Zdroj: osn.cz, 2013

Na 300 milionů tun potravin za rok je likvidováno ve fázi, kdy ho lze ještě konzumovat. To je víc, než je produkce potravin v subsaharské Africe a bylo by to dost pro 870 milionů hladových současného světa. V Evropě a Severní Americe připadá na jednoho člověka 95 až 115 kg vyhozeného jídla. V subsaharské Africe, jižní a Jihovýchodní Asii pouhých 6 – 11 kg.

„Na světě dnes žije 7 miliard lidí, v roce 2050 už to bude 9 miliard. Plýtvání jídlem je jednoduše nesmyslné, a to z ekonomického hlediska, z hlediska životního prostředí i z pohledu etického. Vizi udržitelného světa naplníme pouze za předpokladu, že dokážeme zcela změnit způsob, jakým nakládáme s přírodními zdroji,“ říká šéf Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achim Steiner.

Informační centrum OSN v Praze společně s analytickým centrem Glopolis vydalo k problematice plýtvání souhrn základních faktů a informací.

Zdroj: Informační centrum OSN, 2013

Kampaň Zachraň jídlo!

zachraň jídlo

Skupinu Zachraň jídlo tvoří několik přátel, kteří se rozhodli upoznit na problém plýtvání jídlem, protože se jedná o značný nešvar naší společnosti, o kterém se však nemluví. Většina z nich působí v neziskových organizacích nebo má vlastní projekty s cílem rozvíjet občasnkou společnost.

Hostina pro tisíc

Skupina Zachraň jídlo chystá na září jednodenní happening nazvaný “Hostina pro tisíc”. Oběd se uskuteční pod širým nebem v centru Prahy, kde si budete moct vychutnat jídlo ze surovin, které by jinak přišly vniveč, a to kvůli nevyhovujícím estetickým nárokům nebo blížící se době spotřeby.

Vařit se bude pro slečny v lodičkách, pány s kravatou, studenty, náhodné kolemjdoucí, zkrátka pro všechny. Můžete se sami přijít přesvědčit, že uvařit chutně se dá i z jídla, které nevypadá úplně jako z katalogu. Možná budete moci ochutnat také specialitu šéfkuchařů! Nechte se překvapit.

Zdroj: zachranjidlo.cz, 2013