Podnikáte v souladu s udržitelností? Přihlaste svůj nefinanční report do Cen SDGs 2019

3. 4. 2019

Česko letos potřetí ocení firmy, které mají vedle ekonomického přínosu také pozitivní vliv na společnost.

Nominujte svůj nefinanční report do prestižních Cen SDGs 2019 pro projekty za lepší Česko i svět. Do 30. dubna se leze ještě přihlásit do kategorie Reporting.

Zákazníkům již dávno není jedno, jaký příběh s sebou nese kupovaný produkt a s ním i firma, která ho nabízí. Podniky po celém světě mění své byznys plány k větší společenské odpovědnosti tak, aby odpovídaly na aktuálním tématům či problémy světa. Takové strategie, shrnuté v nefinančních reportech podle tzv. Cílů udržitelného rozvoje od OSN (Sustainable Development Goals = SDGs), budou oceněny v prestižních Cenách SDGs v kategorii Reporting. Samotným vypracováním nefinančního reportu získávají firmy důležitá data, která mohou použít k svému dalšímu rozvoji – ať už jde o zlepšení výkonnosti, přilákání investic nebo rozšíření byznysu do dalších odvětví. Zveřejněním reportu může také firma lépe komunikovat své udržitelné aktivity zákazníkům i partnerům,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs 2019 pořádá.

Pro správné reportování podle SDGs je potřeba identifikovat relevantnost jednotlivých SDGs a současně nastavit pravidla hodnocení pro pochopení širšího dopadu. Vítězem loňského ročníku Cen SDGs v této kategorii byla společnost Siemens s reportem Business to Society. Ve zprávě společnost Siemens mapovala aktuální potřeby Česka a možnosti jejich naplňování v souladu s globálními cíli, a to v oblastech Průmysl 4.0 a Smart Cities. Na základě srozumitelné analýzy české situace přispívá Siemens k řešení významných problémů, zejména odliv mozků, rozvoj inovací a podpora sociální transformace. SDGs jsou srozumitelně začleněny do korporátní strategie. Report, i díky výborné grafice, srozumitelně zveřejňuje komplexní data nejen o proběhnuvších projektech, ale konkrétně zveřejňuje Siemens své závazky a cíle do roku 2024.

Čtyřicet procent top společností na světě zahrnuje reportování podle SDGs do své korporátní strategie, uvádí to průzkum poradenské společnosti KPMG. Nejčastěji se zaměřují na témata klimatických opatření (SDG 13), důstojné práce a ekonomického růstu (SDG 8) a zdraví a kvalitního života (SDG 3). Čtyři z deseti firem, které reporting podle SDGs připravují, dál tyto výsledky reflektují i ve finančních reportech.

Přihlášky do letošních Cen SDGs je možné zasílat do 30. dubna 2019 prostřednictvím webových stránek www.globalnicile.cz.

Ceny SDGs jsou unikátní ukázkou tzv. Public Private Partnership, tedy propojení nevládní organizací, státní správou a soukromým sektorem. Třetí ročník nezávislého ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Byznys partnerem je společnost Unilever.


Více o vítězném reportu z roku 2018 naleznete v brožuře Ceny SDGs 2018 ZDE.