Podpořte projekt Letná – věc veřejná

4. 12. 2013

Myslíte si, že by se občané měli aktivně podílet na správě města? Myslíte si, že je veřejný prostor v českých městech zanedbaný? Myslíte si, že spolu málo mluvíme o tom, co je třeba udělat? My ano, a proto chceme ukázat, jak na to!

Studio antropologického výzkumu ANTHROPICTURES připravuje na jaro a léto 2014 zcela unikátní veřejně prospěšný projekt pro pražskou Letnou. Jeho cílem je vzbudit zájem občanů o dění v jejich městské části a rozpoutat společenskou debatu nad tématem: „Jaký chceme veřejný prostor na Letné?“.

Díky deseti lokálním plánovacím setkáním a za pomoci zkušených moderátorů získají lidé možnost vyjádřit se k budoucnosti své čtvrti. Zásadní inovací našeho projektu je následné odborné sociálně-vědní zpracování těchto výsledků a jejich další šíření. Za spolupráce s profesionálními grafiky budeme vydávat vlastní časopis a vytvoříme webové stránky. Společenskou debatu nám budou pomáhat roztáčet také významné osobnosti, komunitní lídři a místní podniky či organizace – kavárnami počínaje a galanteriemi konče.

V tomto rozsahu a s takovou intenzitou v České republice nikdo předtím plánovací setkání s občany nerealizoval. Projekt tak má potenciál stát se zcela bezprecedentním.

V tuto chvíli nás podpořila Nadace VIA grantem, který však pokrývá pouze polovinu rozpočtu.

Rádi bychom proto požádali členy a příznivce Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), které projekt zaujal a považují jej za přínosný, o navázání partnerství spojené s finanční podporou.

Jelikož jde o projekt komplexní a ne vše se vejde na tyto řádky, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy.

Plánujte s námi lepší město!

 

Děkujeme.

Pavel Borecký – ředitel Anthropictures

+420 724 580 032, pavel@anthropictures.cz