Podpořte solidaritu ve společnosti. Získejte peníze na vaše dobrovolnické projekty

5. 12. 2019

Chcete dát mladým lidem příležitost pomáhat potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti?

Rádi byste přispěli k jejich osobnímu růstu a povzbudili je k realizaci vlastních, společensky prospěšných projektů? Požádejte o finanční podporu a získejte dobrovolníky nebo stážisty z celé Evropy.

Dům zahraniční spolupráce (DZS), který v České republice administruje řadu mezinárodních vzdělávacích programů, v listopadu vyhlásil novou výzvu pro předkládání žádostí o grant v programu Evropský sbor solidarity.

Uzávěrka je 5. února pro projekty, které proběhnou v termínu od 1. května do 30. září 2020. V příštím roce budou vyhlášeny ještě další dvě výzvy, jejich termíny jsou stanoveny na 30. dubna a 1. října.

Podporovány jsou tyto aktivity:

  • Dobrovolnické projekty
  • Stáže a pracovní místa
  • Solidární projekty

Žádost mohou podat veřejné i soukromé organizace, ale také skupinky mladých lidí ve věku 18–30 let. Mladí lidé se mohou kromě toho registrovat do online databáze Evropského sboru solidarity a zapojit se do dobrovolnických projektů v EU a dalších partnerských zemích, nebo získat stáž či pracovní místo.

 

Peníze z grantu lze využít na zajištění organizace projektu (podpora účastníkům, náklady na řízení), na proplacení cestovních nákladů, pojištění a jazykové podpory účastníkům. Je možné požádat i o další podporu pro účastníky se specifickými potřebami nebo ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.

Další informace o Sboru solidarity, financovaných aktivitách a podmínkách pro podání žádosti naleznete na stránkách www.sborsolidarity.cz. Přijít můžete také na informační seminář, který se bude konat ve středu 7. ledna v sídle DZS (Na Poříčí 4), případně je možné se kdykoliv objednat na individuální konzultaci (www.dzs.cz/cz/kontakty).

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce (DZS)