Pojďte asistovat, 
má to smysl!

9. 2. 2017

Pražská organizace Asistence o. p. s. spouští na začátku února celorepublikovou kampaň asistujeme.cz. Cílem kampaně je přivést k lidem s postižením a seniorům nové asistenty a ukázat smysluplnost této práce.

Web www.asistujeme.cz přináší jednoduchou interaktivní mapu, díky které mohou potenciální asistenti a asistentky z celé České republiky kontaktovat nejbližší organizaci ve svém kraji a začít tak záhy asistovat. Web spolu s facebookovou stránkou asistujeme.cz budou nabízet fotografické portréty a osobní příběhy asistentů i lidí s postižením:

Jmenuji se Denisa, je mi 20 let a k asistování jsem se dostala úplnou náhodou. Jako začínající student medicíny toužící po kontaktu s živým pacientem mě na možnost asistování upozornil plakát ve vestibulu naší fakulty. Při opisování kontaktu mě tenkrát nenapadlo, že tyto touhy vůbec nenaplním, ještě méně pak že mi to bude úplně jedno, protože získám mnohem cennější zkušenosti. Zkušenost, že se člověk dokáže bavit takřka s kýmkoliv. Že poslouchání je většinou mnohem přínosnější než sebezajímavější historky. Že i postižení řeší nájem, práci, co budou mít k večeři. Jaké si vezmou náušnice, kolik si na výlet sbalí kalhot a jestli mají upravené vlasy. Že tito lidé bývají akční i klidní, zamilovaní i cyničtí, mívají špatnou náladu i veselou.

Zájem o službu osobní asistence v posledních letech strmě stoupá a v souvislosti se stárnutím populace bude tento trend posilovat. V roce 2016 došlo v hodinách osobní asistence u nejvýznamnějších poskytovatelů v Praze k nárůstu o 23 500 hodin, tedy o 10%.

Současně se však ve stejném období zdvojnásobil počet lidí, kterým tato služba nebyla z kapacitních důvodů poskytnuta na 174. Jedním z hlavních důvodů je, že aktuálně chybí více než 60 asistentek a asistentů.

Ústřední dvojicí celé kampaně, se kterou se veřejnost bude moci setkat v tisku, v televizi i na internetu, je Jakub Neubert, uživatel a instruktor osobní asistence a herec Matěj Anděl. „Věděli jsme, že pro videospot kampaně potřebujeme herce, ale nechtěli jsme oslovovat nikoho, kdo by zkušenost s osobní asistencí jen hrál. Matěj Anděl před pár lety Kubovi skutečně asistoval a znají se, díky čemuž je celá kampaň autentická,“ přibližuje ředitel Asistence Erik Čipera.

Na fotografiích kampaně se Jakub s Matějem ocitají v různých, záměrně obyčejných situacích: sedí spolu u ohně, nakupují, zápasí s mikinou, opravují invalidní vozík, či jen čekají na zastávce. „Právě v těchto drobných, zdánlivě nijak zvlášť smysluplných situacích, se však skrývá ta největší síla osobní asistence,“ dodává Čipera.

Osobní asistence je sociální služba, která poskytuje lidem s různým typem postižení a seniorům každodenní podporu, díky které mohou žít samostatný a svobodný život. Asistentky a asistenti pomáhají v domácím prostředí například s osobní hygienou, vařením, doprovody do zaměstnání, do školy, či za volnočasovými aktivitami. Kromě finančního ohodnocení je jim odměnou možnost dělat práci, která má smysl, osobnostně je rozvíjí a umožňuje jim objevovat a poznávat svět jinakosti.

Do kampaně se přitom může zapojit každý, i ten, kdo zrovna asistovat nechce: nejlépe tak udělá šířením webu či krátkého spotu.

Web kampaně: www.asistujeme.cz
Kontakt: Erik Čipera / 739 006 382 / erik.cipera@asistence.org

Asistence, o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením. Všechny její programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a dobrovolnictví, tranzitní program pro zásadní životní změny, podporované zaměstnávání, ergoterapeutické služby pro jednotlivce i pro úpravy prostředí a psychologické poradenství. Dlouhodobě je aktivní v odstraňování bariér ve veřejné dopravě a při zlepšování podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti.