Pomoc pro seniory z „neviditelného světa“ přímo na Ukrajině

19. 4. 2022

Nedůstojné, až nelidské podmínky právě teď zažívají senioři závislí na pomoci druhých v ukrajinských pečovatelských centrech. Ta jsou dnes ve velice složité situaci. Blokují je ruské ozbrojené síly. Nefungují zde dodávky potravin a léků. Přesun seniorů je technicky obtížný a řada z nich svůj domov ani opustit nechce. Jsou závislí na odvaze a oddanosti pečujících týmů, které dál plní své povolání a slouží. Proto nezisková organizace Sue Ryder spouští projekt na pomoc těm nejzranitelnějším starým lidem na Ukrajině.

Organizace Sue Ryder proto vyhlásila sbírku na platformě Darujme.cz.

Neumíme zastavit válku. Můžeme být ale oporou starých lidí, kteří uvízli ve válečném konfliktu – nevinní, bezbranní a bez pomoci. Všechny vaše dary pošle Sue Ryder ukrajinské organizaci Turbota pro Lithni Ukraini, kde je ve spojení s její ředitelkou Galinou Poljakovou.

Paní Galině je 65 let a charita, kterou vede, je tvořená dobrovolníky zhruba v jejím věku. Pomáhají ještě starším nemocným lidem s rozvozem jídla a léků nebo s kontaktováním rodiny. A právě teď potřebují vaši pomoc. „Spousta humanitární pomoci naší vlády a národních i mezinárodních fondů a charitativních organizací míří na Charkov, Mariupol a další města. Existuje ale takzvaný „neviditelný svět“ – pečovatelské domy pro staré lidi. Tradičně se nacházejí v některých vesnicích a nikdo o nich neví. Dnes jsou ve velmi složité situaci. Jsou blokované ruskými ozbrojenými silami. Nemají přístup k žádné dodávce potravin a léků. Obyvatelé hladoví, trpí nedostatkem léků. Mám spoustu dopisů od jejich vedoucích s žádostí o pomoc. Podpořili jsme už asi 20 těchto institucí, ale teď jsou zdroje vyčerpány. Můžete nám pomoci?“

„Tváří v tvář lidskému utrpení a ztrátě lidské důstojnosti však není možné zůstat pasivní a nečinně přihlížet,“ řekla zakladatelka Lady Sue Ryder. Výrazným impulsem pro ni byla osobní zkušenost s utrpením lidí během II. světové války, kdy byly popřeny základní principy humanity. Osobně se angažovala v programu poválečné obnovy Polska. Později v dobročinnosti pokračovala i spolu se svým manželem v řadě míst světa. Věnovala se tématům, která byla v pozadí pozornosti. Tak vznikl před téměř 30 lety díky její iniciativě a práci řady nadšenců, dobrovolníků a dárců i Sue Ryder v Praze.

A tak nyní, inspirováni postojem Lady Sue Ryder a v souladu se svým posláním spouští Sue Ryder dárcovskou výzvu a vyzývá širokou veřejnost, aby pomohla nejkřehčím starým lidem přímo na Ukrajině. Více informací najdete na Darujme.cz nebo na stránce www.sue-ryder.cz.


Zdroj: Pomoc pro seniory „z neviditelného světa“ přímo na Ukrajině. Sue Ryder. Tisková zpráva, 31. 3. 2022.

Související

Osm z deseti Ukrajinek, kterým pomohla organizace W4W, si v Česku našly práci

Přejít na článek

Nadační fond Kapka naděje spustil sbírku na pořízení kardiologické sondy pro novorozence

Přejít na článek

Náš udržitelný e-shop Nakup na Dobro pomáhá projektu WOMEN FOR WOMEN: Obědy pro děti

Přejít na článek