Populární média zvyšují povědomí dětí o udržitelnosti

22. 5. 2016

Dětské knížky, počítačové hry i televizní pořady mnohdy zachycují problematiku udržitelného rozvoje, již od útlého věku tak přispívají ke vzdělávání dětí o udržitelnosti.

Běžnou strategií medií a reklamních společností je umísťovat produkty do dětských časopisů, televizních pořadů, filmů nebo vytvářet kreslené postavičky k dané značce, aby byla pro děti přitažlivější. Reklamy již mnoho let podněcují děti k tomu, aby své rodiče přemlouvaly k nakupování sladkých cereálií, návštěvě fastfoodů a stejně tak, aby vytvářely rozsáhlé vánoční a narozeninové seznamy dárků.

Pokud jsou tedy média úspěšná v zasazování konzumní kultury do povědomí dětí, určitě mohou být využita i pro dobré účely, například pro propagování správných hodnot a porozumění, co znamená žít v dlouhodobě udržitelné společnosti.

Každý dospělý, který má doma dítě nebo teenagera, ví, že dnešní mladá generace má mnohem větší smysl pro porozumění a toleranci k životnímu prostředí a sociální rovnosti než dřívější generace. Svou roli v tom bez pochyb sehrává zakomponování tématu udržitelnosti do běžné výuky. Nicméně dětská populární kultura hraje také klíčovou roli. Dnešní mladá generace vyrůstá v prostředí médií, ve kterých obnovitelné zdroje energie jsou prezentovány jako norma, elektrická vozidla jsou považovány za skvělou věc, a kde silné ženy ani homosexuální postavy nejsou zesměšňovány, ba naopak jsou vyzdvihovány. Dnešní generace také mnohem více rozumí lidským právům a jejich významu.

Společnost Sustainly, zabývající se udržitelností v kontextu médií, se zaměřila na sledování vývoje médií – filmů, televizních pořadů, knih, videoher a sice, jak tato kultura postupně formuje myšlení dětí o udržitelnosti. Její výzkum se zaměřil na všechny konzumní videohry. Současně sledovala environmentálně zaměřená média z 60. a 70. let a také nedávné filmy a pořady s tématikou změny klimatu.

Pří výzkumu v Sustainly narazili například na knihu z roku 1972 Dinosaurs and All That Rubbish (Dinosauři a všechna ta špína) a epizodu seriálu Teenage Mutant Ninja Turtles (Želvy Ninja) z roku 1987, věnované problematice globálního oteplování. V neposlední řadě zmínili také počítačovou hru Minecraft, kterou k propagaci udržitelnosti využila i OSN.

Problematika udržitelného rozvoje se očividně v dětských médiích objevuje již několik desítek let, čímž se dlouhodobě zvyšuje povědomí dětí o tomto tématu. Čím více spisovatelů, producentů a dalších tvůrců bude integrovat téma udržitelnosti do svých děl, tím rychleji se rozšíří povědomí o této problematice.

Zdroj: Sustainable Brands, How Kids‘ Pop Culture Is Helping to Shape Early Sustainability Thinking, 19. 5. 2016, volně přeloženo z originálu zde