Posádka složená pouze z žen vyrazí na plavbu kolem světa, aby bojovala s plasty v oceánu

4. 8. 2019

Více než 300 žen se připojí k dvouleté plavbě kolem světa, která bude zahájena v říjnu ve Velké Británii, aby upozornily na ničivý dopad znečišťování oceánů plasty.

Posádku současně doprovodí tým vědců, který bude zkoumat dopad stupňující se krize. V mořích skončí každoročně miliony tun plastů – od obalových materiálů po textilní vlákna a rybářské náčiní – a i to vede některé mořské odborníky k varování, že do roku 2050 se může v mořích nacházet více plastů než ryb.

Dvouletá platba žen, kterou pořádaná nezisková organizace eXXpedition, se zaměří na znečištěná moře a bude shromažďovat vzorky z nejdůležitějšího a nejrozmanitějšího prostředí planety, aby se vytvořil reálný obrázek o současném stavu moří. Výprava o délce 38 000 námořních mil povede přes Arktidu, Galapágy, ostrovy jižního Pacifiku a oblasti centrálních částí oceánů, kde se plasty hromadí vlivem cirkulujícího proudění.

„Vždy mě dostane fakt, že i když je člověk 1000 mil daleko od nejbližší lidské bytosti, tak je stejně svědkem toho, jak kolem něj propluje třeba zubní kartáček,“ řekla ředitelka mise Emily Penn nadaci Thomson Reuters. Emily dále dodala, že každoročně skončí v moři 8 milionů tun plastu, kde se rozpadá na drobné úlomky podobné velikosti jako plankton. Tyto částice jsou pak spolu s plastovými mikročásticemi používany v kosmetických přípravcích, v potřebách do domácnosti, nebo mohou být spolknuty mořskými živočichy, čímž je soustavně narušován celý ekosystém a potravní řetězec.

„Existuje mylná představa, že v oceánech plují ostrovy tvořené pouze plasty. Znečištění však připomíná spíš polévku, jedná se o jemné fragmenty,“ říká Emily Penn. „Kdyby se jednalo o ostrov, mohli bychom jej jednoduše uklidit, sbalit všechen ten odpad na loď, a tak to zkrátka vyřešit. V mořích je ale právě tato polévka… Přítomné plasty tak nelze extrahovat, jakmile už v moři jednou jsou.“ Podle Penn, která v roce 2014 založila eXXpedition, by řešením bylo „vypnout kohoutek“ na Zemi a v první řadě zamezit proudění plastů do moře.

Výzkum, který ženy plavbou podpoří, bude zaměřen na vymezení druhů plastů, které se ve vodách nacházejí a stanovení průmyslového odvětví, ze kterého pocházejí. Tak bude poté možné zajistit řešení problému znečištěných moří. Mořští odborníci úzce spolupracují s mezinárodním týmem výzkumníků z Playmouthské univerzity, kteří zkoumají dopady plastového znečištění na životní prostředí, zvířata a lidské zdraví.

Plaba kolem světa na ochranu oceánů je rozdělena do třiceti fází, každé se pak účastní deset žen z různých oborů a zemí. Plachetnice jménem S.V. TravelEdge o délce 21 metrů vypluje z Velké Británie 7. října 2019. V pozádce jsou vědkyně, učitelky, filmařky, produktové designérky, fotografky, sportovkyně a mnohé další. Během své cesty se plavkyně zastaví na několika místech, aby mohly zaznamenat i druhy vyplaveného odpadu na plážích, které poté s místními komunitami uklidí.

.„Neexistuje patentové řešení tohoto problému. Potřebujeme pracovat napříč všemi sektory,“ dodala Penn. „Potřebujeme vytvořit nové materiály, politickou změnu, vzdělání, humanitní vědy, které budou posouvat lidské myšlení. Jediný způsob, jak tuto situaci můžeme vyřešit, je zapojit do práce všechny společně.“ Sledovat jejich platbu můžete na Facebooku nebo na Instagramu.


Zdroj: An All-Female Crew Is Set to Sail Around the World to Fight Ocean Plastic. [online]. Copyright © 2012 [cit. 04.08.2019]. Dostupné ZDE.

International Marine Litter Research Unit – University of Plymouth. University of Plymouth [online]. Dostupné ZDE.

eXXpedition – all female crew sail across the Seas to raise awareness of toxics!. eXXpedition – all female crew sail across the Seas to raise awareness of toxics! [online]. Copyright © 2018 [cit. 04.08.2019]. Dostupné na exxpedition.com.

Související

Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace

Přejít na článek

Žen v investování přibývá. V čem mohou jít mužům příkladem?

Přejít na článek