Positiv Cup – Šálek s pozitivním dopadem

12. 9. 2014

Ve společnosti Nespresso věří, že každý šálek jejich kávy nejenže přináší okamžik potěšení, ale může také obnovit, doplnit a oživit přírodní i lidské zdroje.

Tedy stát se šálkem kávy, který vytvoří vyšší přidanou hodnotu pro společnost i pro životní prostředí. To je vize šálku s pozitivním dopadem, tzv. Positive Cup, kterou společnost Nespresso pokračuje v podpoře udržitelných způsobů získávání a spotřeby kávy.

Chce tak být součástí udržitelného obchodu s kávou, neboť si uvědomuje, že je významným aktérem ve vytváření sociálních, environmentálních a ekonomických podmínek, kterých je k tomu potřeba.

Udržitelná kvalita je hybnou silou společnosti Nespresso, pro smysluplnou spotřebu se proto snaží udělat maximum. Již v roce 2003 vyvinula program AAA Sustainable Quality™, který zavedl jedinečný systém získávání kávy zaměřený na zajištění její jednotné kvality a zároveň pozitivních environmentálních i sociálních dopadů pro farmáře. Dnes pochází asi 85 % kávy Nespresso z farem v programu AAA. Společnost tak usiluje o pevné vztahy s farmáři, založené na vzájemné důvěře o úsilí o vytváření společných a udržitelných hodnot.

Nespresso je také schopno recyklovat více než 75 % kapslí prodávaných po celém světě a u každého šálku kávy snížilo uhlíkovou stopu o 20 %.

Předsevzetí realizovat vizi Positive Cup do konce roku 2020 vychází z významných kroků, které společnost v posledních pěti letech podnikla v rámci vize Ecolaboration, s cílem zlepšit životní podmínky farmářů a posílit environmentální udržitelnost získávání a spotřeby kávy. Positive Cup představuje nový soubor ambiciózních závazků s cílem, aby se každý šálek kávy Nespresso stal šálkem „pozitivním“.

V následujících 6 letech investuje společnost do programu udržitelnosti Positive Cup 500 milionů švýcarských franků. Část této investice bude určena na podporu nasměrování zdrojů do konkrétních projektů, včetně průkopnických programů, jako např. obnova kávového průmyslu v Jižním Súdánu.

Nespresso na své cestě k lepší udržitelnosti spolupracuje s těmi nejlepšími partnery, k nimž patří The Rainforest Alliance, Fairtrade International, Technoserve, Pur Projet a International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Více ke strategii udržitelnosti Nespresso, která vychází z konceptu vytváření tzv. sdílených hodnot (Creating Shared Valeu) naleznete zde.

Zdroj: nespresso.com, 2014