Postoje Čechů k SDGs: dlouhodobě dominuje Zdraví a kvalitní život

25. 9. 2020

Srpnový výzkum agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti se zaměřil na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), konkrétně na postoj veřejnosti k jednotlivým cílům a tématu klimatické změny. Z výzkumu vyplývá, že z Cílů udržitelného rozvoje považují Češi za nejdůležitější Zdraví a kvalitní život (SDG 3), s odstupem pak Důstojnou práci a ekonomický růst (SDG 8) a Pitnou vodu a kanalizaci (SDG 6).

Tyto Cíle jsou také dlouhodobě považovány za priority, kterým by se měla přednostně věnovat česká vláda. „Od roku 2016 výrazně rostla důležitost cíle Pitná voda a kanalizace. V roce 2019 (označovaném za druhý nejteplejší rok) Češi tento cíl vnímali dokonce jako hlavní prioritu pro českou vládu. Letos se opět, patrně i vlivem situace okolo COVID-19, dostává do popředí cíl Zdraví a kvalitní život,“ říká k výsledkům Tomáš Macků, External Affairs Director, Ipsos.

Pitná voda a kanalizace je zároveň oblastí, v níž veřejnost zaznamenala největší zlepšení za uplynulý rok – uvedlo to 30 % respondentů. Další oblastí, kde lidé zaznamenali zlepšení, jsou Udržitelná města a obce (SDG 11) a také Dostupné a čisté energie (SDG 7), obojí 28 %.

Názor na důležitost jednotlivých SDGs se liší v závislosti na sociodemografických charakteristikách. Zatímco pro starší generaci je důležité Zdraví a kvalitní život a také Pitná voda, mladí lidé do 26 let výrazně častěji zdůrazňují Klimatická opatření (SDG 13). Vysokoškoláci pak častěji považují za důležitý cíl Udržitelná města a obce (SDG 11) a také Kvalitní vzdělání (SDG 4). Za klíčového aktéra zodpovědného za naplňování SDGs je dlouhodobě považován stát a vláda (67 %), dále pak města a obce (42 %), ale také samotní občané – jednotlivci (33 %).

Co se týče povědomí veřejnosti o udržitelném rozvoji jako takovém, více než polovina populace (52 %) již někdy slyšela o pojmu udržitelnost či udržitelný rozvoj, nejčastěji se jedná o mladé lidi. Povědomí o udržitelnosti také roste se vzděláním. Mezi hlavní ekologické problémy Češi řadí množství odpadu, odlesňování a množství obalů, ve kterých je baleno zboží. Klimatické změny mezi top3 problémy jmenovalo 15 % populace.

 

O výzkumu

Výzkum byl realizován v srpnu 2020 na reprezentativním vzorku populace ČR (dle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, vzdělání), zúčastnilo se ho 1 000 respondentů. Sběr dat probíhal na online panelu Populace.cz. Ipsos realizuje výzkum o vnímání a postojích populace k SDGs pro Asociaci společenské odpovědnosti už řadu let.


Zdroj: Postoj Čechů k Cílům udržitelného rozvoje – SDGs, Výsledky výzkumu veřejného mínění, Agentura Ipsos. Dostupné ZDE.

Související

Projekt BRIDGE vytváří mosty mezi akademickou sférou, podnikáním a občanskou vědou

Přejít na článek