Potravinová pomoc pro válečné uprchlíky s poruchou sluchu

21. 4. 2022

Všichni nejspíš víme, že do České republiky přicházejí lidé, kteří byli nuceni kvůli válce ve své vlasti opustit své domovy, ale možná si už tolik neuvědomujeme, že jsou mezi nimi i ti, kteří mají poruchu sluchu. Tito lidé hledají v České republice bezpečí pro sebe a své rodiny, narážejí u nás ale na dvojitou komunikační bariéru, která jim znesnadňuje začlenění do společnosti. Nejen, že neovládají psanou češtinu, ale také neznají český znakový jazyk. Stali se tak klienty Tichého světa, který jim v této nelehké situaci pomáhá se vším potřebným.

Organizace Tichý svět již od roku 2006 provozuje sociální služby pro klienty se sluchovým a kombinovaným postižením. Momentálně se kromě českých klientů nebo klientů dlouhodobě žijících v Česku věnuje také čím dál více těm, kteří prchají z Ukrajiny před válkou. Ukrajinských klientů s poruchou sluchu momentálně má téměř 150 a toto číslo každým dnem roste.

„Kvůli osudu, který si nevybrali, ale musí mu čelit, jsou naši noví klienti z Ukrajiny často v situaci, kdy jsou jejich finanční možnosti vyčerpány a potýkají se s nedostatkem prostředků na uspokojení základních potřeb jako potravin, drogistického zboží či léků,” uvádí vedoucí sociálních služeb Mgr. Olga Blahovcová.

Proto se Tichý svět rozhodl uspořádat crowdfundingovou sbírku přes portál Donio, ve které budou vybírány finanční prostředky na nákup poukázek do obchodních řetězců, které pak budou předány uprchlíkům s poruchou sluchu. Pomoc bude poskytnuta primárně klientům neziskové organizace, ale také těm, kteří se na ni obrátí skrze ostatní iniciativy a instituce.

Nákupem čerstvých potravin a dalšího zboží, které zrovna reálně potřebují, chce Tichý svět pomoci lidem, kteří mnohdy přišli doslova o všechno, nabídnout jim samostatnost (bez nutnosti doprovodu a tlumočníka), možnost výběru, lidskost a důstojnost.


Zdroj: Tichý svět organizuje sbírku na potravinovou pomoc pro válečné uprchlíky s poruchou sluchu. Tichý svět o.p.s. Tisková zpráva, 7. 4. 2022.

Související

Pražské kongresové centrum hledá dobrovolníky. Nabídky zapojení na více místech sdružuje Vlna pomoci

Přejít na článek

Končily v koši. Díky novému návodu se teď nevydané obědy z jídelen převážejí do azylových domů a uprchlických center

Přejít na článek

Zpřístupnění informací o domácím a sexuálním násilí lidem se sluchovým postižením

Přejít na článek