Poznejte Svět pod zemí: nový dokumentární film pro děti i dospělé

Ze světa členů

19. 6. 2024

V jedné čajové lžičce zdravé půdy se nachází více živých organizmů než lidí na celé Zemi. Tyto organizmy ovlivňují strukturu i úrodnost půdy. Život v půdě je důležitý pro udržitelnou produkci potravin, a je proto nezbytné o něj pečovat. Znamená zvýšení potravinové bezpečnosti a mimo jiné také odolnosti vůči dopadům změn klimatu.

Tyto souvislosti nám představí oceněný dokumentární film Planet soil (Svět pod zemí). Českým divákům ho zprostředkoval Světový fond na ochranu přírody (WWF) nyní také ve verzi pro děti a mládež s českým zněním. WWF připravil také Příručku péče o půdu: Průvodce nejen pro zemědělce, protože zdraví půdy považuje za prioritu, kterou chce v České republice maximálně podpořit.

Cirkulární podstata fungování půdy

Půda je klíčovým tématem, které by mělo být prioritou každé země, protože je základem potravinové bezpečnosti a zdravého životního prostředí. Zdravá půda také napomáhá ukládání uhlíku. Nezdravá půda může být naopak zdrojem uvolňování uhlíku do atmosféry. Zásadní je přítomnost organické hmoty, která je zdrojem energie a živin pro půdní organizmy. Rozkladem organické hmoty půdní organizmy uvolňují do půdy látky, které jsou zdrojem živin i pro rostliny. Zajišťují tak například lepší dostupnost fosforu, což je důležité vzhledem k tomu, že světové zásoby této nenahraditelné živiny se tenčí. Stav půdy v Česku není dobrý. Proto se WWF touto iniciativou snaží šířit povědomí o důležitosti půdy a přinést praktická řešení v boji proti změně klimatu.

Film Planet Soil: Odhalení tajemství koloběhu půdního ekosystému

Dechberoucí záběry dokumentárního filmu Svět pod zemí odkrývají fascinující koloběh života a smrti půdních organismů, které jsou lidským okem často neviditelné. Pochopením různorodosti a vzájemné propojenosti půdních organismů inspirují k novému pojetí našeho vztahu k přírodě.

Nizozemský dokument Marka Verkerka a Ignase van Schaicka byl poprvé uveden v Česku v rámci soutěže Prague Science Film Festival v říjnu 2023, kde získal hlavní mezinárodní ocenění za své estetické zpracování. Film není součástí klasické filmové distribuce, a jeho další uvedení v Čechách podpořil Světový fond na ochranu přírody (WWF), aby šířil povědomí o důležitosti půdy pro společnost.

Verze pro děti (Planet Soil Junior) a vzdělávací iniciativy

WWF ve spolupráci s hercem Petrem Vackem připravili české znění dětské verze filmu – Planet Soil Junior, aby téma půdy přiblížili dětem, školám, vzdělávacím organizacím a dalším zájemcům. Tato verze byla poprvé uvedena v Olomouci na festivalu Academia Film Olomouc pod názvem Přátelé půdy: tajemný svět pod zemí. Nyní je dostupná zdarma na platformě AFO a webu WWF. Děti tak mohou prozkoumat dobrodružný svět pod jejich zahradami a pochopit, proč a jak bychom měli o půdu pečovat. Zároveň si mohou pomocí pracovního listu od WWF otestovat svoji pozornost a nabyté vědomosti.

Péče o půdu je naší společenskou odpovědností. O půdu musíme pečovat, abychom zajistili udržitelnou budoucnost pro nás všechny.


Zdroj: Poznejte Svět pod zemí: nový dokumentární film pro děti i dospělé. WWF. Tisková zpráva

Související