Praha vyslyšela Hlas zvířat a řekla ne koňským povozům

29. 12. 2021

Nezisková organizace Hlas zvířat ve spolupráci s právníky z advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS, kteří společně prosadili mimo jiné i novelu trestního zákoníku zpřísňující tresty za týrání zvířat a kriminalizovali množírny, zahájila již v roce 2018 kampaň s výstižným názvem – Kůň není stroj. Kampaň spolu s peticí, kterou podepsalo téměř 12 000 občanů, vyzvala Magistrát hlavního města Prahy k ukončení provozu kočárů tažených koňmi v centru Prahy ve jménu dobrých životních podmínek koní.

Hlas zvířat ve své kampani poukázal na naprosto archaickou turistickou „zábavu“, která zneužívá zvířata a ve vyspělých městech nemá co dělat. Hlas zvířat mj. poukazoval na nevhodné podmínky pro práci koní, které se neodmyslitelně pojí s centrem rušného města. Ve světle názorů řady českých i zahraničních odborníků kampaň upozornila především na to, že zdraví koní je soustavně poškozováno zplodinami z automobilů, které koně bezprostředně při práci vdechují, tvrdým a nerovným povrchem, po kterém se dlouhé hodiny pohybují, nepřiměřeně vysokými teplotami, hlukem, nedostatkem objemového krmiva a dalšími faktory neodmyslitelně spojenými s centrem Prahy. Realitou práce kočárových koní je i bezprostřední ohrožení působené rušnou automobilovou dopravou, ve které se pohybují a která, jen na území Prahy, způsobila v posledních letech tragický úhyn či vážná zranění mnoha koní. Rovněž nezřídka dochází v rámci provozu koňských povozů k dopravním nehodám, škodám na majetku a také ke škodám na zdraví a životech lidí.

Z doložených skutečností tak bylo prokázáno, že prostředí města není a ani nemůže být způsobilé poskytnout kočárovým koním vhodné ani dostačující podmínky, a proto jediným řešením je celoroční zákaz koňských povozů v Praze. Ke stejnému závěru dospělo desítky světových metropolí jako je např. Paříž, Londýn, Barcelona, Řím, Chicago a řada dalších.

Za peticí stojí také advokát oceněný titulem Právník roku 2018 v kategorii pro bono Robert Plicka, spoluzakladatel Hlasu zvířat. „Zneužívání zvířat pro turistickou zábavu nemá ve vyspělé společnosti co dělat a společnost se musí naučit, že zvířatům a přírodě se musí i v zájmu všech lidí pomáhat a nikoliv je vykořisťovat a ubližovat jim,“ uvedl na podporu kampaně. Podporu kampani již v roce 2020 přislíbili mimo jiné primátor Zdeněk Hřib, europoslanec Jiří Pospíšil a zastupitel hlavního města Prahy Jan Čižinský.

„Provoz kočárů tažených koňmi v centru Prahy je velice netransparentní, jelikož všechny provozovatele sdružuje jeden soukromý subjekt, který má jako jediný souhlas Magistrátu hlavního města Prahy. Tento spolek však nezveřejňuje žádné informace o počtu a identifikaci koní či totožnosti kočích. Nikdo, včetně Magistrátu hl. m. Prahy, tak neví, kolik koní v Praze pracuje, v jakém jsou zdravotním stavu, kde jsou tito koně ustájení a v jakých podmínkách jsou chováni. Veškeré informace o životních a pracovních podmínkách koní podané fiakristy nelze žádným způsobem ověřit,“ doplňuje k problematice Klára Djemel, členka Hlasu zvířat a právnička advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS.

Dne 20. prosince 2021 Rada hlavního města Prahy projednala změnu tržního řádu Prahy, který mimo jiné umožňuje nabízet a provozovat projížďky kočárem taženým koňmi v centru Prahy. Radní zvážili veškeré argumenty a odborná vyjádření předložená spolkem Hlas zvířat, ale samozřejmě i vyjádření, argumenty a stanoviska provozovatelů koňských povozů, a dospěli k jednoznačnému závěru, že hl. město Praha již nebude podporovat zneužívání koní a provoz fiakrové dopravy byl na celém území Prahy zakázán. Zákaz fiakrové dopravy podpořila Rada hl. m. Prahy téměř jednohlasně, kdy se podpory dostalo od radních ze strany Pirátů, TOP 09 i Praha sobě.

„Jde o obrovský úspěch několikaleté kampaně a soucitný krok našeho hlavního města ve prospěch koní, kteří již nebudou muset strádat ve prostředí, do kterého už dávno nepatří. Jsme vděčni za podporu široké veřejnosti a všech, kterým nebyl osud kočárových koní lhostejný“, říká předsedkyně spolku Hlas zvířat Tereza Plicka.

Účinnost předmětné novely tržního řádu, kterou dojde k zákazu provozu kočárů tažených koňmi v Praze, byla stanovena k 1. lednu 2023. Fiakristům tak byla stanovena dostatečná lhůta, aby se na změnu připravili a zajistili pro koně jiné a vhodnější využití, které je nebude zneužívat a působit jim utrpení a nebude je omezovat na svobodném pohybu.

Magistrát hl. m. Prahy tak jednoznačně vyslyšel Hlas zvířat a podporou kampaně Kůň není stroj dal koním vysněný dárek k Vánocům.


Zdroj: Praha vyslyšela Hlas zvířat a řekla ne koňským povozům. Hlas zvířat. Tisková zpráva, 20. 12.2021.

Související

Mary’s Meals: Přes sběr batůžků k boji se světovým hladem a nevzdělaností

Přejít na článek

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 v Praze vyhrála společnost Lagardère Travel Retail. Vytvořila nejlepší podmínky pro zaměstnance se zdravotním postižením

Přejít na článek