Praktická příručka Evropské komise pro MSP týkající se společenské odpovědnosti

12. 7. 2013

CSR se u nadnárodních korporací stala běžnou podnikatelskou praxí. Jak je tomu u malých a středních podniků?

Mylná je domněnka, že se CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup. Odpovědné chování je jim zcela vlastní, přirozené, nemusí o něm informovat v rozsáhlých zprávách o společenské odpovědnosti. Působí v daném regionu a není jim lhostejné své okolí. Podnikají odpovědně, se ctí a mohou jít příkladem ostatním. Vždyť právě MSP tvoří rozhodující masu podnikatelů v ČR, představují významný podíl na HDP a jsou nejvýznamnějšími zaměstnavateli.

Evropská komise vydala v roce 2013 publikaci s názvem „Tips and Tricks for Advisers: corporate social responsibility and small and medium-sized enterprises“ (Tipy a triky pro poradce: společenská odpovědnost firem a malé a střední podniky), jejímž cílem je zlepšit informovanost o principech společenské odpovědnosti firem zejména u mikro, malých a středních podniků. Na vytvoření publikace se podílelo zhruba 100 poradců, kteří mají zkušenosti s implementací těchto principů ve firmách.

Publikace, která může sloužit jako dobrá inspirace nejen malým a středním podnikům, je ke stažení na následujícím odkazu.