Právě začíná COP26, klimatická konference OSN

31. 10. 2021

Spojené království bude ve dnech 31. října – 12. listopadu 2021 hostit 26. konferenci smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow. COP26 spojí jednotlivé strany, aby urychlily kroky k dosažení cílů Pařížské dohody a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Změna klimatu je největší riziko, kterému všichni čelíme. Bouře, záplavy a lesní požáry po celém světě sílí. Znečištění ovzduší bohužel ovlivňuje zdraví desítek milionů lidí a nepředvídatelné počasí způsobuje nevýslovné škody i na domovech a živobytí lidí. Ale zatímco dopady změny klimatu jsou zničující, pokroky v jejich řešení vedou k čistšímu ovzduší, vytváření důstojných pracovních míst, obnově přírody a současně k uvolnění hospodářského růstu.

Navzdory příležitostem nejednáme dostatečně rychle. K odvrácení této krize musí země urychleně spojit síly.

Spojené království spolu s Itálií hostí událost, o které se mnozí domnívají, že je to poslední nejlepší šance na světě dostat neúprosnou změnu klimatu pod kontrolu. Již téměř tři desetiletí sdružuje OSN téměř všechny země na světě na globální klimatické summity – tzv. COP – což znamená „Konference smluvních stran“. Za tu dobu se změna klimatu změnila z okrajového problému na globální prioritu. Letos se koná 26. výroční summit – pojmenované COP26 v Glasgow.

Čeho potřebujeme na COP26 dosáhnout?

  • Země jsou žádány, aby předložily ambiciózní cíle snížení emisí do roku 2030, které budou v souladu s dosažením uhlíkové neutrality do poloviny století. Aby země dosáhly těchto vysokých cílů, budou muset urychlit přechod od fosilních paliv, podpořit investice do obnovitelných zdrojů, omezit odlesňování a urychlit přechod na elektrická vozidla.
  • Klima se již mění a bude se měnit i nadále, i když snížíme emise. Na COP26 musíme spolupracovat, abychom umožnili a povzbudili země postižené změnou klimatu chránit a obnovovat ekosystémy, budovat obranu, zavádět varovné systémy a učinit infrastrukturu a zemědělství odolnějšími, aby nedocházelo ke ztrátám domovů, živobytí a životů.
  • Aby byly splněny naše první dva cíle, musí rozvinuté země splnit svůj slib, že ročně alokují alespoň 100 miliard dolarů na financování klimatu. Mezinárodní finanční instituce musí sehrát svou roli a my musíme pracovat na uvolnění bilionů financí soukromého a veřejného sektoru, které jsou nutné k zajištění celosvětové uhlíkové neutrality.
  • Výzvám spojeným se změnou klimatu se můžeme postavit pouze společně. Na COP26 musíme dokončit Pařížskou knihu pravidel (pravidla potřebná k implementaci Pařížské dohody). A musíme naše ambice proměnit v činy tím, že urychlíme spolupráci mezi vládami, podniky a občanskou společností, abychom rychleji splnili své klimatické cíle.

„Jsem velmi poctěn, že mi byla svěřena role lidového advokáta. Nemůže existovat důležitější okamžik, kdy bychom měli mít mezinárodní dohodu. Epidemie nám ukázala, jak zásadní je najít shodu mezi národy, máme-li to vyřešit celosvětově. Problémy, které nás čekají v příštích 5 až 10 letech, jsou ještě větší. Je klíčové, aby toto setkání v Glasgow, COP26, mělo úspěch a aby se národy konečně spojily, aby vyřešily ochromující problémy, kterým svět teď čelí,“ uvádí Sir David Attenborough.


Zdroj textu a obrázků: COP 26 Explained. ukcop26.com [cit. 31. 10. 2021]. Dostupné zde.

Související

Granty Nadace ČEZ na výsadbu stromů a stavbu osvětlených přechodů jsou otevřeny od 1. února

Přejít na článek

Spisovatelka Barbara Nesvadbová napsala výpravnou knížku pro děti. Hlavní hrdinkou je holčička zachraňující planetu

Přejít na článek

Zúčastněte se udržitelné konference s podtématem: Klimatické změny budoucnosti

Přejít na článek