Pražané si v budoucnu budou užívat klimaticky přívětivější teplo.

4. 1. 2021

Stovky tisíc Pražanů a Středočechů si v budoucnu budou užívat klimaticky přívětivější teplo a horkou vodu: Teplárna Mělník, která zásobuje stovky tisíc pražských domácností na pravém břehu Vltavy, Mělník či Neratovice totiž oznámila ambiciózní vizi přeměny svých výroben. Místo uhlí zajistí teplo domovů nejen v metropoli ekologičtější plyn, biomasa a energetické využití odpadů.

V příštích několika letech dojde v lokalitě Mělník k odstavení stovek megawattů uhelného výkonu. Jako první přijde už v příštím roce na řadu Mělník III (500 MW). Souběžně s odstavováním začne příprava výstavby nejprve menší plynové kotelny s výkonem cca 140 MWt a v těsném závěsu většího teplárenského paroplynového zdroje, schopného do horkovodu dodávat až 200 MWt. Následně dojde k odstavení i hnědouhelné jednotky Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v režimu záložního zdroje, tedy v omezeném provozu. Jako poslední skončí nedávno ekologizovaná a modernizovaná Mělník I. Dodávky tepla pro Prahu a středočeská města tak zůstanou v každém případě zachovány. Veškerá výstavba navíc bude probíhat za plného provozu, takže zákazníci nepocítí ani žádné výpadky. Naopak, uhlíková stopa tepla z Mělníka bude postupně klesat.

„Strategickou lokalitu Mělník chceme pro teplárenskou výrobu rozhodně zachovat. Nejprve odstavíme dva ze tří hnědouhelných zdrojů, které nahradíme čistšími technologiemi. V horizontu dalších let počítáme s uzavřením i posledního uhelného bloku a kompletní přeměnou na nízkoemisní výrobu, která se bude opírat především o novou paroplynovou elektrárnu. Dálkové vytápění tak i v budoucnu zůstane šetrné k životnímu prostředí,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Teplárna Mělník v posledních několika letech investovala do ekologizačních projektů několik miliard korun. Díky tomu došlo ke snížení emisí dusíku a prachu, letos bylo zprovozněno zcela nové odsíření, které snížilo objem vypouštěných emisí oxidů síry hluboko pod platné limity. Další ekologizace a snižování produkce vypouštěných emisí znečišťujících látek souvisí s plánovaným odklonem od uhelné technologie.

Součástí klimatického závazku, který Praha přijala v roce 2019, je i snižování uhlíkové stopy v rámci nákupů služeb, což samozřejmě zahrnuje i dodávky tepla. Lokalita Mělník je pro hlavní město z tohoto pohledu klíčová, proto se jí ČEZ zabývá prioritně.

Kromě nových plynových zdrojů počítá Skupina ČEZ v lokalitě provozované společností Energotrans v nejbližší budoucnosti také s výstavbou zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) – to by mělo výhledově pokrýt zhruba 12 % dodávek tepla. V souvislosti s nedávno oznámeným odklonem České republiky od uhlí, ale Skupina ČEZ analyzuje i další možnosti: např. výstavbu kotle na biomasu, či elektrokotlů.

Dodávky tepla proudí z Teplárny Mělník do hlavního města už čtvrt století. Díky 34kilometrovému teplovodu, který patří k nejdelším v Evropě, mohly být odstaveny desítky lokálních pražských výroben, což výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v metropoli. Na teplu z Mělníka závisí téměř čtvrt milionu pražských domácností v sídlištích na pravém břehu Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Modřany a další), ale také školy, nemocnice, kanceláře, obchodní domy a další objekty. Výhody ekologického a spolehlivého tepla využívají také středočeská města Mělník a Neratovice a okolní obce. Celkem mělnický kogenerační komplex dodá ročně kolem 10000 TJ tepla.


Zdroj: Pražané si zatopí nízkoemisně – Teplárna Mělník plánuje radikální změnu zdrojů. Tisková zpráva Skupiny ČEZ, 17. 12. 2020.

Související

Aktuálně: Čechy zajímá udržitelnost e-shopů a opravitelnost výrobků, řeší i jejich uhlíkovou stopu

Přejít na článek

Fair Trade káva pro odpovědné zákazníky: Tchibo odměňuje udržitelné nákupy

Přejít na článek