Přechod k pěstování organické bavlny díky programu Pre-Organic Cotton (POC)

14. 5. 2018

Program předorganické bavlny je společnou aktivitou japonských společností Itochu a Kurkku na podporu organické produkce bavlny v Indii.

Přechod k organické produkci zpravidla trvá dva až tři roky, po které farmář pěstuje bavlnu již organicky, avšak je stále nucen ji prodávat za cenu běžné bavlny. Teprve poté dostane oficiální certifikát organické produkce. Toto období je pro mnohé kritické, jelikož míra produkce obvykle poklesne zhruba o čtvrtinu.

Program Pre-Organic Cotton (POC) pomáhá farmářům tím, že vykupuje zatím necertifikovanou organickou bavlnu za vyšší cenu, než je cena bavlny na běžném trhu. Kromě toho jim poskytuje semena geneticky neupravených rostlin a učí je zásadám organického hospodaření.

Program shromáždil dohromady síť partnerů ze strany zpracovatelů bavlny. Zaručuje jim stálý přísun organické bavlny i transparentnost jejího původu. Není lepšího důkazu rostoucí poptávky po trvale udržitelné produkci bavlny, než nárůst tržeb společnosti Kurkku od spuštění programu v roce 2008 do roku 2012 o 500 %.

„Program má pozitivní vliv na životní prostředí, zdraví farmářů, jejich životní úroveň i trvale udržitelné podnikání zpracovatelů bavlny,“ říká Keisuke Era, ředitel společnosti Kurkku.

Navzdory rostoucí poptávce však organická produkce tvoří méně než 1 % celkového množství vypěstované bavlny. Program si proto klade za cíl pomoci farmářům překonat překážky při přechodu k organické produkci a dostat tak šanci pěstovat bavlnu s vyšší výkupní cenou a nižší měrou užití pesticidů ohrožujících zdraví jejich i okolí.


Zdroj: Transition Program to Organic Cotton Farming. The Global Opportunity Explorer [online]. Volně přeloženo z AJ, dostupné ZDE.