Přední autobusový dopravce FlixBus chce být do roku 2030 CO2 neutrální

6. 9. 2019

FlixMobility, mateřská společnost globálních platforem pro cestování FlixBus a FlixTrain, oznámila akční plán v oblasti klimatu, jehož cílem je být 100% CO2 neutrální.

Nejpozději do roku 2030 tak chce mít FlixBus všechny cesty jeho autobusy, vlaky i veškeré související obchodní aktivity neutrální z hlediska produkce uhlíku. Ve většině zemí je cestování FlixBusem nebo vlaky FlixTrain již nyní tím nejšetrnějším způsobem, jak se přepravit na větší vzdálenosti. Vzhledem k reálným změnám klimatu však chce FlixMobility za podpory vlád, obchodních partnerů i společnosti udělat ještě více.

Akční klimatický plán 2030

  • Zajištění co nejúspornějšího, nejčistšího a nejmodernějšího vozového parku
  • Investice do technologií s neutrálními dopady na klima, jako jsou elektrické autobusy, technologie palivových článků (vodík) a pohon na bioplyn
  • Nastavení spravedlivého modelu kompenzace zbývajících emisí CO2
  • Udržitelné nastavení společnosti, ekologický přístup k cestovní politice a kompenzace veškerých pracovních cest

Jde o víc, než jen barvu

Zelená není jen barva autobusů a vlaků společnosti FlixMobility, které už přepravily více než 100 milionů cestujících v Evropě a USA. Vlaky FlixTrain a E-busy v Německu a Francii jsou poháněny 100% zelenou elektřinou z obnovitelných zdrojů. Mnoho lidí neví, že i „konvenční“ FlixBusy jsou neuvěřitelně efektivní. Většina autobusů ve vozovém parku dopravce splňuje nařízení Euro VI a jsou tak často ještě ekologičtější, než průměrný vlak. FlixMobility navíc svým cestujícím nabízí možnost kompenzovat emise CO2 vyprodukované na jejich cestě. Za tímto účelem společnost dlouhodobě spolupracuje s organizací Atmosfair, mezinárodně uznávanou organizací s projekty akreditovanými Organizací spojených národů (OSN) a vyznamenanými zlatým standardem. Zakladatelé FlixMobility Daniel Krauss, André Schwämmlein a Jochen Engert nyní posouvají vizi o udržitelnosti a klimaticky neutrálních dopadech společnosti na další úroveň.

„Se zvyšujícím se globálním oteplováním a rostoucí automobilovou a leteckou přepravou čelí celé odvětví mobility obrovské výzvě,“ říká André Schwämmlein. „Bereme naši odpovědnost vážně a budeme součástí hledání řešení udržitelné mobility. Pomůžeme utvářet budoucnost dopravy a sami se chceme stát tím nejzelenějším poskytovatelem mobility na světě. Do roku 2030 bude cestování autobusy FlixBus nebo vlaky FlixTrain buď CO2 neutrální nebo jeho produkce bude kompenzována skrze klimatické odpustky. Vyzýváme představitele zemí, aby nás v tomto důležitém poslání podpořili a vytvořili podmínky nezbytné k tomu, aby inovativní společnosti mohly investovat do udržitelnosti.“

Kromě zemí a partnerů bude FlixMobility potřebovat také podporu samotných cestujících. V současné době je kompenzováno 6 % všech všech cest FlixBusem. „Naším cílem je zvyšování podílu cestujících, kteří své cesty kompenzují. Jako společnost také musíme zvážit, jak k tomu můžeme v budoucnu dodatečně přispět,“ dodává Schwämmlein.

Velké investice do ekologických technologií

V loňském roce uvedla společnost FlixBus na trh první dálkové autobusy poháněné elektřinou, prozatím jezdí jen v Německu a ve Francii. Stejně jako všechny vlaky FlixTrain jsou i tyto high-tech autobusy napájeny 100% zelenou elektřinou z obnovitelných zdrojů dodávanou společností Greenpeace Energy.

Dalším pilotním projektem bude flotila autobusů poháněná vodíkovými palivovými články. Tam, kde jsou v současné době E-busy vhodné spíše na kratší vzdálenosti, autobusy poháněné palivovými články budou odpovídat potřebám dálkových autobusů. Vozidla na palivové články jsou schopná před doplněním urazit nejméně 500 kilometrů. Samotné doplňování vodíku by mělo trvat maximálně 20 minut.

„Stále se ptáme, jak můžeme udělat hromadnou dopravu ještě udržitelnější,“ uvádí Daniel Krauss. „Po úspěšném spuštění tří plně elektrických autobusů nyní chceme vyvinout první dálkové autobusy poháněné energií z palivových článků a stanovit tak v historii mobility další mezník. Kromě toho jednáme o nasazení autobusů poháněných bioplynem.“

Kromě velkých investic je třeba obrátit pozornost i na jednotlivé procesy uvnitř společnosti. Ať už je řeč o třídění odpadu, podpoře dodavatelů lokálních surovin nebo pití filtrované vody z kohoutku, každý malý krok je důležitý. Videokonference a cestování autobusem nebo jinými prostředky veřejné dopravy má přednost před více znečišťujícími způsoby dopravy. „Rozhodli jsme se také kompenzovat všechny emise související s pracovními cestami našich zaměstnanců,“ dodává Jochen Engert.

O společnosti FlixMobility

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových meziměstských autobusů a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila FlixMobility přes 100 milionů lidí a dala vznik tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové spoje také v USA.

Z center v Evropě i USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj.

O každodenní provoz flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí po desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví dopravy.


Zdroj: Tisková zpráva, Přední autobusový dopravce FlixBus chce být do roku 2030 CO2 netrální, FlixBus, www.flixbus.cz/spolecnost.