Přední světoví retaileři usilují o snížení plýtvání potravin

25. 9. 2019

Tento týden se v rámci Global Goals Week sešli světoví lídři napříč potravinářským průmyslem v New Yorku, kde představili nové iniciativy a pokroky ve snižování potravinového odpadu na polovinu do roku 2030.

V rámci týdne globálních cílů (Global Goals Week) se uskutečnilo setkání Champions 12.3, lídrů ze soukromého a veřejného sektoru, kteří se zavázali k dosažení SDG 12.3 – snížit na polovinu v přepočtu na hlavu globální plýtvání potravinami na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát. Představeno bylo několik iniciativ, jež mají přispět k dosažení tohoto cíle.

Jídlo, které je vyprodukováno, ale nikdy nesnězeno, stojí globální ekonomiku 940 miliard dolarů ročně a vyprodukuje 8 % skleníkových plynů. „Ročně se na světě vyhodí 1,3 miliard tun jídla. To je zkrátka nepřijatelné,“ sdělil předseda iniciativy Champions 12.3 a ředitel společnosti Tesco Dave Lewis. „Dnešní oznámení jsou průlomová z hlediska rozsahu a hloubky. Pokud ale chceme dosáhnout SDG 12.3 do roku 2030, je potřeba, aby se více zemí a firem zajímalo o snižování množství vyhozených potravin a měřilo své výsledky.“

Akce se v New Yorku v roli Vyslankyně dobré vůle zúčastnila také Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. „Je skvělé vidět, jak se velcí lídři z potravinového průmyslu aktivně zapojují do řešení tohoto problému. Těší mne, že i v České republice firmy a organizace přicházejí s originálními nápady, jak nakládat s neprodanými potraviny či nesnězeným jídlem. Je to důkaz, že tento problém je řešitelný.“

Jednou z iniciativ, jež byla na akci představena a má vést k dosažení cíle 12.3, je iniciativa 10x20x30. Připojilo se k ní 10 světový potravinových retailerů a prodejců, kteří prostřednictvím svých 20 předních dodavatelů budou usilovat o snížení množství vyhozených potravin na polovinu do roku 2030. Zakladateli této iniciativy jsou společnosti IKEA Food, Tesco, Walmart, Sodexo, AEON, Ahold Delhaize, Kroger, METRO AG, Pick n Pay a Savola Group.

Dalšími iniciativou je Platforma pro udržitelnou rýži, jež sdružuje přední světové producenty a kupce rýže, jako jsou Mars Food, Olam a další. Iniciativa usiluje o zefektivnění farmářských přístupů a snížení posklizňových ztrát. Světová produkce rýže tvoří 16 % skleníkových emisí vyprodukovaných zemědělstvím a snížení ztrát může výrazně přispět ke snížení uhlíkové stopy.

K naplnění cíle 12.3 přispívá i Světová banka, jež prostřednictvím udržitelných dluhopisů umožňuje investice do udržitelných projektů a programů členských zemí. Od března 2019 poskytla investice ve výši 1 miliardy dolarů, jež putovaly i do rozvojových zemí za účelem snížení potravinového odpadu a zlepšení procesů s nakládáním odpadu.

Fakta o plýtvání potravinami

  • Více než 820 milionů lidí na světě je podvyživených.
  • 1/3 světového jídla je vyhozena = 1,3 miliard tun jídla ročně.
  • Jídlo, které je sklizeno, ale následně vyhozeno, spotřebovává 1/4 vody potřebné ke světovým zemědělským účelům a vyžaduje půdu k pěstování o rozloze Číny.
  • Vyhozené jídlo stojí světovou ekonomiku 940 miliard dolarů ročně.
  • Čtyřčlenná rodina žijící v USA vyhodí ročně průměrně jídlo v hodnotě 1 500 dolarů.

 

Plýtvání potravinami v Česku

Česko je v boji proti plýtvání potravinami velmi daleko. Boji proti plýtvání jídlem se v Česku věnuje iniciativa Zachraň jídlo. Pořádají informační kampaně, happeningy, vzděláváme ve firmách a sbíráme „křivou“ zeleninu na polích. Nedávno vydali svou první kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni s podtitulem “100 receptů, rad a tipů, jak využít jídlo až do posledního kousku” (informovali jsme v článku ZDE). V receptech pracují se surovinami, které v českých domácnostech nejčastěji zbývají. Doma totiž plýtváme víc než supermarkety a výrobci. V sobotu 23. listopadu 2019 se po celém Česku uskuteční sbírka potravin, která se od roku 2019 koná dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Je to den solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin či drogerie.

Sbírka je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti s obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz.

Vybrané potraviny jsou po sběru převezeny do nejbližší potravinové banky, kde se roztřídí, zkontrolují a připraví pro odběratelské neziskové organizace. Mezi sociální partnery patří Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie. Skrze ně se sesbírané potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi.

Potraviny banky získávají od nejen z potravinových sbírek, ale také přímo od potravinových řetězců, z evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.


Zdroj:

  • RELEASE: Major Food Retailers & Providers, Rice Industry Announce New Food Loss and Waste Efforts | Champions 12.3. Champions 12.3 [online]. Dostupné na tomto odkazu.
  • RELEASE: Major Food Retailers & Providers Join New “10x20x30” Food Loss and Waste Initiative | Champions 12.3. Champions 12.3 [online]. Dostupné na tomto odkazu.
  • 2019 Progress Report iniciativy Champions 12.3 si můžete projít na tomto odkazu.
  • Více na www.sbirkapotravin.cz.
  • Více na zachranjidlo.cz.