Představujeme Nadaci Collegium Marianum

12. 12. 2018

Nadace Collegium Marianum byla založena roku 1999 za účelem rozvoje křesťanských duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělání a vědy v humanitních a uměleckých oborech, ochrany životního prostředí a ochrany katolických kulturních památek a tradic.

Po celou dobu své téměř dvacetileté historie se v nadaci zaměřují na podporu mladých hudebníků a důraz kladou také na rozvoj komunitních a nízkoprahových projektů. Jejich aktivity se nejvíce zaměřují na vzdělávací projekty a podporu komunity. Mezi jejich projekty patří zejména interpretační semináře, které spolupořádají v rámci festivalu Letní slavnosti staré hudby. Semináře jsou vedené umělci, kteří na festivalu účinkují – mladí hudebníci mají proto jedinečnou příležitost přijít do kontaktu se skutečnými špičkami svého oboru, se kterými by se jinak nemohli potkat.

 

Dalším vzdělávacím projektem, který spolupořádá nadace Collegium Marianum, je Akademie Versaillesmezinárodní mistrovské kurzy, určené studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům. Akademie Versailles je součástí jejich dlouhodobé spolupráce s prestižním Centre de musique baroque de Versailles.

 

Ve své činnosti se nezaměřují jen na profesionální hudebníky, leží jim na srdci také rozvoj dětských talentů. Proto vymysleli projekt Piccoli – dílny pro (pra)rodiče a děti, kde se zaměřují na kvalitně strávený rodinný čas se zřetelem na mezigenerační spolupráci.

 

Ve všech programech nadace Collegium Marianum zdůrazňuje vztah k místu, kde se aktivity konají, zprostředkovávají jeho poznání a respekt k němu i jeho historii. Během roku organizují také nízkoprahové dílny pro děti a mládež, které jsou inspirovány cyklem tradičních lidových svátků (Masopust, Letní slavnost před sv. Janem Křtitelem, Advent). Nadace také každoročně finančně podporuje mladé hudebníky.


Zdroj: Nadace Collegium Marianum