Představujeme výroční zprávu Asociace společenské odpovědnosti za rok 2020

11. 8. 2021

Člověk míní, koronavirus mění. Tak by se dal do jedné věty shrnout rok 2020. Ve výroční zprávě 2020 si můžete přečíst o tom, jak se k novým výzvám postavila Asociace společenské odpovědnosti a čeho se jí a jejím členům za uplynulý rok podařilo dosáhnout.

Veškeré akce, které jsme s láskou připravovali, jsme museli upravit či zrušit. Na jedné straně smutek, na druhé naštěstí radost nad spoluprací, novými nápady a celkovou podporou a laskavostí. Když se vám totiž v životě objeví překážka, představte si ji jako ve sportovním závodě. Jak byste ji zdolali? Pokud je úměrná vašim osobním silám, přeskočte ji či přelezte. A pokud je vyšší a vaše síly na ni samotné nestačí, spojte se s ostatními. Ve dvou a více lidech se to totiž lépe táhne. A pokud jich je 374, jako v případě členů Asociace společenské odpovědnosti ke konci roku 2020, jde o pořádně silný provaz podpory, díky které se dá zvládnout i koronavirus,” říká Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

V roce 2020 posílilo řady Asociace hned 56 nových členů, kterým záleží na udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Přes veškeré překážky spojené s koronavirovou krizí se členové Asociace dokázali spojit a pomáhat tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Celospolečenská laskavost se nám ukázala hned několikrát. Česko se na jaře stmelilo a lidé si pomáhali na všech frontách. V rámci Giving Tuesday Now a sdílení dobrých skutků z celého světa. Nebo při tradičním Giving Tuesday či při podpoře zdravotníků. Spolupráci a pomoc ukázaly také Ceny SDGs, ke kterým vznikla jedinečná kampaň Naše planeta od Jana Saudka. Zahradu Černínského paláce při té příležitosti rozzářila terralóna a symbolicky jsme tak měli zeměkouli doslova na dosah. Udílení Cen SDGs se i přes měnící se každodenní podmínky neslo v láskyplné atmosféře a za plnohodnotné podpory,” dodává Lucie Mádlová.

Výroční zprávu Asociace společenské odpovědnosti za rok 2020 si můžete prohlédnout na tomto odkazu. Za originální grafické zpracování i letos vděčíme grafickému studiu MadLove.

Související