Prestižní národní ceny ČR za CSR předány

27. 11. 2014

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v úterý 25. listopadu 2014 předány Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost získaly za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje DIAMO v kategorii průmysl a ROSSMANN v kategorii obchod. Vítězem ve veřejném sektoru je KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Také v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), která je ve světě považována za jednu z nejvýznamnějších podmínek pro úspěšné fungování firem na trhu, máme v České republice hodně co dohánět. Zatímco západní firmy využívají CSR v marketingu a reklamě a často na ní staví celou svoji strategii, u nás většina podnikatelů i organizací zatím spíš přemýšlí, jak toto téma uchopit. I v této oblasti může významně pomoci Program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

„Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má téma společenské odpovědnosti pro budoucnost. Proto v letošním roce přijala – ve spolupráci s Radou kvality ČR – Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací, který má naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR v českých podmínkách. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je důležitou součástí tohoto plánu, protože pomáhá zavést koncept společenské odpovědnosti jednoduše a efektivně,“ vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Kromě Národních cen ČR za společenskou odpovědnost připravila Rada kvality ČR i regionální Program Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, takže i menší, nebo na omezeném území působící firmy a organizace mají příležitost, jak využít výhod, které správně zvedený koncept CSR skýtá.

„České firmy už nemohou déle problematiku CSR ignorovat. Už i u nás se významná skupina zákazníků – zejména z mladší generace – zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho mění i své nákupní preference. Správně nastavený systém společenské odpovědnosti se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou a programy Rady kvality ČR jsou nejlepší cestou, jak na tuto výhodu dosáhnout,“ vysvětlila Lucie Mádlová, místopředsedkyně odborné sekce pro CSR při Radě kvality ČR a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Principy hodnocení v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vychází z nejlepších zahraničních zkušeností, takže vítěz ceny má všechny předpoklady získat i auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti.

V závěru slavnostního večera byl oficiálně vyhlášen i první ročník nového programu Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně. Tu vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit. Oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním. Zvláštní kategorii tvoří sociální podnik.