Při Dni zdraví ve firmě Robert Bosch měla zastoupení i ZSF JU

24. 11. 2022

Den zdraví ve firmě Robert Bosch, spol. s r.o., v Českých Budějovicích se konal v polovině října za účasti Centra prevence civilizačních chorob Zdravotně sociální fakulty JU. Měl skvělý ohlas a firma už projevila zájem uspořádat ho znovu.

Bosch je jednou z mála českobudějovických firem, které jsou ochotné investovat do zdraví zaměstnanců přímo na pracovišti. Je to skvělý příklad dobré praxe, jak propojit zdravotní výchovu a zaměstnání,“ uvedla doc. Lenka Šedová, Ph.D., která pro zaměstnance připravila přednášku o zdravém životním stylu, které se zúčastnilo asi sto lidí. Výhodou navíc je, že přednáška byla nahrána a zaměstnanci, kteří nemohli přijít v uvedený čas, si mohou prohlédnout záznam.

Den zdraví pořádal Bosch ve spolupráci s VZP, SZÚ a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity. Součástí byly individuální intervence při měření základních zdravotních parametrů (krevní tlak, cholesterol, BMI, celkový tuk) a edukace o škodlivosti kouření. „V této oblasti jsme se účastnili měření vitální kapacity plic a měření smokerlyzerem, který dokáže určit množství CO v plicích. Toto vyšetření je užitečné především pro kuřáky,“ dodala doc. Šedová, která je ředitelkou Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe ZSF JU. Individuálních intervencí se za oba dny, tj. 12. a 13. 10., zúčastnilo 51 zaměstnanců z různých pozic firmy.


Zdroj: Při Dni zdraví ve firmě Robert Bosch měla zastoupení i ZSF JU. Jihočeská univerzita. Tisková zpráva. 14. 11. 2022.

Související

Startuje projekt W4W: První krok. Online poradna, kde pomáhají ti, kteří složitými životními situacemi sami prošli

Přejít na článek

Čisté energie a mír: Veřejnost se od vzdělávání přesunuje k jiným prioritám udržitelného rozvoje

Přejít na článek

Pálení čarodějnic: Prevence předchází tragédiím

Přejít na článek