Přichází tichá korporátní revoluce

21. 8. 2015

Firmy začínají soutěžit o to, jak učinit svět lepším místem. Snaha o zisk, která byla vždy spojována s negativním dopadem na společnost, nyní naopak motivuje firmy hledat řešení k těm nejpalčivějším světovým problémům.

Po několik desetiletí korporace ignorovaly sociální a environmentální dopady svých aktivit. Za svou největší odpovědnost považovaly uspokojení svých stakeholderů, a to formou vysokých zisků. Vůči širší společnosti byl jejich závazek minimální a týkal se pouhého darování peněz na charitu. Nicméně po mnoha opakovaných skandálech, kdy veřejnost i média silně kritizovala činnost korporací po celém světě, firmy byly někdy i tlakem přinuceny více se věnovat společenské odpovědnosti a změnit své strategie. Mnoho investorů při svých rozhodnutích, kam investovat, začalo brát v potaz environmentální i sociální indikátory. Většina firem se však pouze snažila napáchat co nejmenší zlo.

V dnešní době však konečně dochází uvnitř firem k mnohem razantnějším změnám. Korporace si začínají uvědomovat důležitost „sdílené hodnoty“ a řešení zásadních sociálních problémů se stává součástí jejich firemních strategií. Firmy se snaží dokázat, že jim nejde jen o vlastní zisky, ale i o řešení sociálních problémů a to prostřednictvím nového inovativního byznys modelu.

Například společnost Walmart již ušetřila miliardy na nákladech, a to snížením vlastní i dodavatelské ekologické stopy. Farmaceutická společnost Novartis naopak našla nové trhy a dosáhla vyšších zisků tím, že zrealizovala vzdělávací medicínské programy pro desítky milionů lidí žijících v odlehlých oblastech Indie. Tyto a další korporace vnímají sociální problémy jako příležitost pro inovace a zvýšení své konkurenční výhody.

Časopis Fortune sestavil žebříček „Change the World“, jenž vyhodnocuje a mapuje, které firmy dokázaly environmentální a sociální problémy zakomponovat do svých firemních strategií. Žebříček Fortune v žádném případě neudává, jaké firmy vykonávají největší dobro či jsou nejvíce společensky odpovědné. Cílem žebříčku je zviditelnit případy, ve kterých firmy dokázaly změnit své strategie, adresovat globální problémy a zároveň zvýšit svůj zisk.

Na sestavení žebříčku s editory Fortune spolupracovalo několik desítek odborníků z podnikatelského a neziskového sektoru i akademické sféry včetně Michaela E. Portera a Marka Kramera. Při vyhodnocování byla brána v úvahu čtyři kritéria: míra inovace; měřitelnost dopadu a přínos pro společnost; přínos pro firmu ve formě zisku a konkurenční výhody; a celkový význam vytvořených sdílených hodnot. Na základě těchto kritérií byl sestaven žebříček 51 firem.

Autoři nově sestaveného žebříčku doufají, že i další firmy se v budoucnu inspirují aktivitami uvedených korporací. Záměrem je především ukázat, že síla kapitalismu umožňuje řešit i sociální problémy. Každá firma, velká či malá, by měla usilovat o své místo v žebříčku, protože byznys může a musí změnit svět.

Zdroj: Fortune, How companies can enrich shareholders – and the planet, 20. 8. 2015, článek v AJ zde