Přidejte se k organizacím, které podporují oznamovatele

Ze světa členů

9. 7. 2024

V České republice už skoro rok platí Zákon o ochraně oznamovatelů, který chrání lidi, kteří se v práci rozhodnou upozornit na protiprávní jednání. To by mělo vést k řešení problémů na pracovištích, omezení korupce, podvodů a porušování zákonů.

Veřejný průzkum od firmy Behavio ovšem zjistil, že ochota lidí oznamovat neetické a protiprávní jednání je stále nízká, většinou se bojí o práci nebo si myslí, že se nic nezmění. A pouze 13 % dotazovaných má o zákonu povědomí.

I proto spolek Oživení zveřejnil výzvu s cílem ukázat, že v České republice existují firmy a úřady, které ochranu oznamovatelů berou vážně a jsou připraveny oznamovatele chránit. Je potřeba jít příkladem a ukázat, že se oznamovatelů nebojíme, ale naopak je podporujeme.

Připojte se k výzvě a společně vytvořte bezpečnější a otevřenější pracovní prostředí. Stačí otevřít tento odkaz, vyplnění vám zabere jen pár okamžiků.


Zdroj: Přidejte se k organizacím, které podporují oznamovatele. Oživení. Tisková zpráva