Přihlaste své město do soutěže o titul šampiona udržitelného obchodu

14. 5. 2020

Evropská města mají v letošním roce možnost ucházet se o titul šampiona v oblasti udržitelného obchodu. Hlásit se do soutěže mohou města, která realizují udržitelný a spravedlivý obchod. Uzávěrka přihlášek je 12. června 2020.

Ocenění Evropská města spravedlivého a etického obchodu je iniciativou Generálního ředitelství Evropské komise pro obchod vyhodnocující evropská města, která bojují za udržitelnější obchod, spotřebu a výrobu, čímž vytvářejí příležitosti pro výrobce kdekoli jinde ve světě.

Rozhodování spotřebitelů o nákupech v evropských městech jako světových obchodních a spotřebitelských centrech jsou klíčem pro podporu změn zaměřených na životní prostředí a na životní podmínky lidí. Toto ocenění uznává a prezentuje úspěchy evropských měst v sociálních, ekonomických a environmentálních oblastech mezinárodního obchodu, které pomáhají naplňovat SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba a další Cíle udržitelného rozvoje. Toto ocenění poskytuje evropským městům jedinečnou platformu pro vzdělávání a rozvíjení jejich iniciativ v oblasti udržitelnosti prostřednictvím možností pro sdílení znalostí a vytváření sítě kontaktů.

Po úspěšném prvním ocenění v roce 2018, kdy byl vítězný titul udělen belgickému městu Gent, se druhé ocenění uskuteční v roce 2020. Pro udělení ceny vítají organizátoři přihlášky měst, která realizují udržitelný, spravedlivý a etický obchod prostřednictvím: přesvědčivé vize, strategie a cílů; příslušných politik; účinných činností a iniciativ.

To může zahrnovat mimo jiné integraci udržitelnosti do celkového rozhodování města, provádění inovačních iniciativ pro zvyšování povědomí, nabídku vzdělávacích programů, realizaci udržitelných postupů při zadávání veřejných zakázek, podporu nových obchodních modelů, poskytování technické podpory, vytváření podpůrných rámců nebo přímou spolupráci s výrobci ve třetích zemích.

Města jsou oceňována v následujících kategoriích: celkový vítěz; zvláštní uznání v několika oblastech.

Kdo se může přihlásit?

  • Evropská města s více než 20 000 obyvateli.
  • Přihlášku může podat kterákoli zúčastněná strana města za předpokladu, že bude předložena zástupcem města se souhlasem primátora.

Proč se přihlásit?

  • Oslavte své úspěchy na prestižním slavnostním udílení cen.
  • Získejte pro vedoucí roli svého města výraznější zviditelnění.
  • Prezentujte se jako průkopník ve zprávě „Šampioni udržitelného obchodu“.
  • Připojte se k vybraným městům v Síti evropských měst pro spravedlivý a etický obchod, vzdělávejte se navzájem a spolupracujte mezi sebou a s odborníky.
  • Získejte inspiraci pro místní aktivity.
  • Realizujte projekt rozvojové spolupráce s podporou Mezinárodního obchodního centra (ITC), který bude přínosem pro vás i vaše partnerské město v rozvojové zemi (pouze vítěz).

Zdroj: Ocenění „Evropská města spravedlivého a etického obchodu“ v roce 2021. Dostupné ZDE.

Související

Rozdíl mezi platy mužů a žen se meziročně snížil, stále je však na čem pracovat

Přejít na článek

O zboží s certifikací Fairtrade je mezi českými zákazníky rostoucí zájem

Přejít na článek