Přihlaste své nefinanční reporty do pátého ročníku Cen SDGs

16. 3. 2021

Asociace společenské odpovědnosti oceňuje projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a nechávají Česko stoupat k lepšímu. Již po páté mohou společnosti přihlásit vedle projektů také své nefinanční reporty podle globálních cílů, a to do 31. března 2021.

Udržitelnost a zprávy o udržitelnosti v posledních letech přitahují stále více zájmu. Monitorování informací o dopadech firem na životní prostředí, ať už se týkají klimatické změny, biodiverzity nebo využívání a znečišťování vody, bude mít následně vliv také na šance firem na získání financování. Při rozhodování o investicích se například institucionální investoři více spoléhají na nefinanční data, a kladou na ně stejný důraz jako na tradiční finanční výkazy. Pandemie COVID-19 navíc zdůraznila význam udržitelných a odolných obchodních modelů pro podporu strategií hospodářského oživení společností. Pandemie zvýšila i povědomí o nerozlučných vazbách mezi životním prostředím a společností.

„Podle loňského globálního průzkumu společnosti EY se během posledních dvou let zájem investorů o tzv. nefinanční informace, tedy zejména o to, do jaké míry firmy splňují principy ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), razantně zvýšil (konkrétně o 40 %). Formálně či neformálně tyto informace analyzuje 98 % investorů a 67 % z nich vyvádí i faktické důsledky. Až 75 % dotazovaných investorů navíc uvedlo, že právě udržitelnost firem je pro ně známkou toho, že jsou jejich investice v bezpečí a mají potenciál dlouhodobého růstu,” říká Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj Česká republika.

Jak také ukázala analýza 300 evropských firem z kritických odvětví z hlediska změny klimatu, kterou zpracovala Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold, české firmy rizika vyplývající z proměny ekonomiky nesledují. Jejich nefinanční reportování je ve srovnání s ostatními zeměmi podprůměrné. Zlepšení situace by měly pomoci i plánované zásadní změny v pravidlech reportingu. V dubnu předloží Evropská komise návrh reformy evropské směrnice o nefinančním reportingu. Ta vyjasní, která zásadní “nefinanční” data mají firmy sledovat a reportovat. Kromě tohoto zpřehlednění a omezení administrativní zátěže se bude návrh vztahovat na podstatně širší okruh firem – v ČR jejich počet naroste ze stávajících 25 na více než tisíc. „Výzvou a zároveň velkou příležitostí pro firmy je využití jejich dat o dopadech na udržitelnost, které budou podle směrnice reportovat, pro lepší analýzu rizik a vyhledávání nových obchodních příležitostí, a především pro získání financování svých investic do inovací” uvádí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold.

V posledních letech se vytvořilo nepřeberné množství rámců, metodik a metrik pro podávání zpráv o udržitelnosti, které dohromady obsahují přes 5000 doporučených KPIs. Tato nepřehlednost zásadním způsobem komplikuje firmám rozhodování o tom, která data jsou důležitá a jak je smysluplně prezentovat. Evropská reforma – jejímž cílem je podpořit globální standardizaci – by měla vytvořit jasný systém, který zásadním způsobem zjednoduší reporting pro firmy, a umožní investorům a bankám přístup k jasným, smysluplným a srovnatelným datům. Tento systém je základní podmínkou pro důvěru a transparentnost mezi firmami, investory a společností.

Nefinanční reporty budou v rámci prestižních Cen SDGs oceněny v kategorii Reporting podle SDGs. O vítězi této kategorie rozhodne porota složená z odborníků z neziskového a soukromého sektoru. V loňském ročníku tuto cenu vyhrála společnost Lidl Česká republika.

Ceny SDGs jsou první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Impact Hub ČR. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Hello Bank!, Google s programem Grow with Google, Tesco a Unilever. Za mediální podpory DVTV.cz, Forbes Česko, Marketing & Media, CzechCrunch a Euro. Partnerem pro výzkum je agentura IPSOS. Vizuální stránku kampaně vytváří kreativní studio MadLove.

Související

Soutěž EY Podnikatel roku České republiky vyhlašuje nominační fázi a hledá úspěšné podnikatele světového formátu

Přejít na článek

Nominujte nebo přihlaste se do 15. ročníku soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Přejít na článek

Zálohovaná Mattoni na Košík.cz uzavírá kruh a recykluje z lahve do lahve

Přejít na článek