Přihlaste své sociální inovace do mezinárodní soutěže

13. 8. 2014

České organizace soukromého i veřejné sektoru mají díky České společnosti pro jakost možnost zúčastnit se mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation of the Year.

V roce 2013 uspěla společnost EUROP ASSISTANCE s.r.o. se softwarovým nástrojem Web Invoicing. Smyslem soutěže je podpořit zvyšování počtu a kvalitativní úrovně inovací, posílení konkurenceschopnosti evropských organizací a v neposlední řadě zvýšení povědomí o oceněných organizacích.

Zvláštní kategorií v této soutěži je tzv. sociální inovace (Responsible Innovation), která oceňuje inovace s pozitivním dopadem na společnost a/nebo na životní prostředí. Vítězem loňského ročníku se stalo finské město Esbo, které svým obyvatelům, dodavatelům energií z obnovitelných zdrojů, dozorovým orgánům, vlastníkům nemovitostí i investorům poskytuje nástroj pro porovnávání a vyhodnocování nákladovosti využívání různých druhů energií.

Výhodou této soutěže je mezinárodní účast, zastřešení Evropskou organizací pro kvalitu, jednoduchá a výstižná přihláška, marketingová podpora a možnost účasti na slavnostním předávání, které se pro letošní ročník uskuteční v Budapešti.

Členové a sympatizanti Asociace společenské odpovědnosti mohou využít možnosti přihlásit svoje sociální inovace do této soutěže do 30. 10. 2014. Formulář přihlášky naleznete v českém jazyce zde. Více informací na www.csq.cz, případně na fouskova@csq.cz. Jsme připraveni se s Vámi osobně sejít a probrat všechny náležitosti soutěže.