Přinášíme výsledky exkluzivního průzkumu o udržitelném rozvoji

6. 4. 2016

Tématem společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání se bude zabývat květnový pražský globální summit GLOBAL COMPACT 2030, který proběhne za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

U příležitosti konání summitu uskutečnila výzkumná agentura Ipsos ojedinělý průzkum na téma Udržitelný rozvoj. Dotazování proběhlo na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace mezi 1 000 respondenty. Zadavateli byla Asociace společenské odpovědnosti a Národní síť Global Compact Česká republika. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že lidem není lhostejné, v jakém prostředí vyrůstají a v jakém stavu ho zanechají dalším generacím.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR podporují společenskou odpovědnost a udržitelnost podnikání, aby se v budoucnu nenaplnilo známé rčení „po nás potopa“. I to je důvod, proč se 4. května 2016 ve Veletržním paláci v Praze poprvé v ČR uskuteční celosvětový summit GLOBAL COMPACT 2030. „Vztah obchodu a udržitelného rozvoje vnímáme jako velmi důležité téma. Celosvětové prosazování evropských hodnot v návaznosti na příslušné mezinárodní dohody je naším zájmem nejen z etického, ale i ekonomického hlediska, především pokud jde o zajištění férového konkurenčního prostředí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Realizovaný průzkum přinesl velmi zajímavá data k tématu udržitelného rozvoje. Celkových 82 % lidí ve věku 35 – 44 let nikdy neslyšelo o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs), které v loňském roce oficiálně přijalo 193 členských států OSN. Bohužel je to velmi smutné zjištění, zvlášť když si uvědomíme fakt, že právě lidé v tomto aktivním věku by měli být hlavními hybateli změn a měli by se o toto téma aktivně zajímat. V roce 2030, který je pro naplnění Cílů udržitelného rozvoje rozhodující, budou tito lidé stále ještě v produktivním věku, bude jim 49 – 58 let. Proto je velmi důležité, aby právě tato věková skupina měla nyní co největší povědomí o udržitelném rozvoji a cílech,okomentovala jeden z výsledků průzkumu Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a hlavní organizátorka pražského květnového globálního summitu GLOBAL COMPACT 2030.

Podle průzkumu si ale celkových 63 % občanů připlatí za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí nebo je určitá částka z jeho prodeje určená na nějaký společensky prospěšný projekt. „Je určitě potěšitelný dlouhodobý trend, že o témata udržitelného rozvoje a aktivity s tím spojené má větší zájem mladší generace české populace. Ta si uvědomuje, že její život je teprve před nimi. Starší generace se snaží myšlenky udržitelného rozvoje podpořit dle svých možností,“ komentuje výsledky Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos, která výzkum zrealizovala.

Zajímavé je také zjištění, že pouze 18 % populace dobrovolně pomáhá neziskovkám či občanským sdružením, přičemž 66 ze 100 osob samo o sobě deklaruje, že by mohlo pomáhat více. „Sedmdesát šest procent našich spoluobčanů je toho názoru, že by se soukromý sektor měl zapojit do plnění nových Cílů udržitelného rozvoje – doufám proto, že nejen že tato oblast bude lidi v ČR stále více zajímat, ale že ocení i ty společnosti, které jsou na tomto poli již nyní aktivní,“ uzavřela Adriana Dergam ze správní rady Nadace Vodafone, generálního partnera květnového summitu GLOBAL COMPACT 2030.

Celosvětová síť UN Global Compact vznikla v roce 2000 a dnes je do ní zapojeno 13 000 organizací, z toho 8 500 firem s 60 miliony zaměstnanci ve 165 zemích světa. Tvoří tak největší platformu udržitelného podnikání na světě. Rok 2016 je navíc významným rokem společných akcí. Pod záštitou OSN dochází k mobilizaci firem k činnosti tak, aby bylo dosaženo nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jasně definujících svět, ve kterém chceme žít. Pražský Summit tak nejen umožní potkat inspirativní mluvčí z řad vrcholových představitelů byznysu i vlád z celého světa, ale zejména propojí lidi, kteří věří, že mohou změnit svět. A to zejména v tématech budoucnosti udržitelného podnikání, síle sociálních inovací, rovnosti pohlaví jako hodnoty v byznysu a boji proti klimatickým změnám.

Zdroj: Tisková zpráva, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 6. 4. 2016, TZ ke stažení zde