Přinášíme z Ethical Corporation: Úplatkářství a korupce

17. 3. 2014

Soukromé společnosti by si měly dobrovolně stanovovat vysoké standardy v oblasti korupce a svým zaměstnancům poskytovat nezbytnou podporu v jejich dodržování.

Korupce je známá svým negativním vlivem na společnost, může být překážkou demokracie a právního státu. Skutečnost však bývá taková, že ten, kdo je v ní zapleten, většinou nebývá potrestán. Může se zdát, že se jedná o neškodný fenomén vedoucí ke vší spokojenosti – firma uzavře smlouvu, úředník obdrží úplatek. Takové chování však může přinášet oběti. V boji proti korupci je důležité důsledné uplatňování práva, zapojení občanské společnosti stejně jako proaktivita samotných firem a institucí.

Londýnský Institut pro obchodní etiku (Institute of Business Ethics) uvedl, že během roku 2013 bylo nejčastějším prohřeškem korupce úplatkářství a krácení daní. Nejvíce korupčních případů bylo zaznamenáno v sektoru financí, farmacie, obrany a bezpečnosti a médií. Některé podniky a instituce již mají nastavené mechanismy, jak účinně korupci a úplatkářství potlačit, je však naivní myslet si, že např. pouhým zasláním manuálu zaměstnancům mohou situaci změnit.

Korupce může být hluboce zakořeněna v podnikové kultuře. Globální rozměr podnikání sebou navíc přináší komplikace, jelikož v každé zemi a kultuře může být interpretace etiky a norem trochu odlišná. Důležité je také zaměstnance naučit vnímat hranici mezi korupcí a pouhou vstřícností.

Protikorupční politiku a mechanismy je nutné mezi zaměstnanci šířit ve spojení s praktickým cvičením, které jim pomůže rozpoznat, pochopit a reagovat tak na etické problémy, se kterými se denně setkají. To zvýší povědomí o nástrojích a procesech korupce a připraví je na případné manipulační jednání. Většina zaměstnanců si je neetického chování vědoma, málokdo z nich však takové chování nahlásí.

Výzvou pro podniky je začlenit etické zásady do DNA celé organizace a vytvořit takovou kulturu, která může pozitivně ovlivnit jednání všech zaměstnanců. Každý den čelí zaměstnanci obtížným. Úplatek jim může být nabídnut kdekoli, mnohdy si jeho význam ani neuvědomí. Je proto důležité zavést určitá pravidla a naučit zaměstnance říkat NE. Institut pro obchodní etiku vyvinul bezplatnou aplikaci Jak říkat ne, kterou dokresluje praktický průvodce. Ten by měl rozpoznat obtížnou situaci a umožnit zaměstnancům učinit v každé takové situaci správně se rozhodnout a dodat jim k tomu potřebné sebevědomí.

I přesto vedení firmy musí proaktivně budovat důvěru, kulturu integrity a otevřenosti, podporovat zaměstnance ve správných rozhodnutích, o korupci mluvit otevřeně, transparentně a dát jasně najevo negativní postoj vůči ní.

Pozn: Tento článek byl publikován v rámci partnerství Asociace společenské odpovědnosti s Ethical Corporation. Zde si můžete přečíst jeho plné znění. “This article was originally published on EthicalCorp.com. You can access the original article here. Ethical Corporation is the world’s leading CSR publication and online resource. Ethical Corporation provides business intelligence for sustainability to more than 3,000 multinational companies every year.”