Připojte se k oslavám Světového dne životního prostředí

5. 6. 2020

Světový den životního prostředí se slaví každoročně 5. června již od doku 1972 a upozorňuje na roli přírody v našich životech. Ústředním tématem letošního ročníku je biodiverzita a její důležitost pro existenci lidstva. Do oslav tohoto významného dne se můžete zapojit například tím, že podpoříte některou z iniciativ na záchranu životního prostředí nebo změníte své každodenní návyky.

Jídlo, které jíme, vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme a klima, které dělá naši planetu obyvatelnou. To vše pochází z přírody a umožňuje nám na planetě Zemi žít. Například mořské rostliny vyprodukují každoročně více než polovinu množství kyslíku v atmosféře a stromy na souši naopak vzduch čistí a absorbují oxid uhličitý. Navzdory všem benefitům, které nám příroda dává, si ji stále dostatečně nevážíme a špatně s ní zacházíme.

Nepříjemné události poslední doby jako požáry pralesů v Brazílii, nevšední útoky kobylek na úrodu v Africe a světová pandemie nového koronaviru, demonstrují propojenost lidstva s přírodou. Biodiverzita ovlivňuje každý aspekt našich životů. Každá změna či zánik některého živého organismu může narušit celý systém a mít nepříjemné následky. Pokud lidstvo nezmění svůj přístup k přírodě a bude pokračovat v odlesňování, hubení divokých zvířat a intenzivním zemědělství vedoucí k degradaci půdy, může dojít k nevratným důsledkům včetně kolapsu potravinového systému.

V České republice můžeme pozorovat narušení biodiverzity neobvyklém suchem, které jednak souvisí s klimatickou změnou a také nezodpovědným nakládáním s přírodními zdroji. “Extrémní sucho v posledních letech způsobují teplejší zimy, malé množství sněhu, horké léto a nevhodné zacházení s naší krajinou, které neumožňuje zadržování vody v půdě. Naše krajina se chová jako střecha, po které všechny srážky stečou, místo, aby je zadržovala,” vysvětluje Marie Šabacká, přední česká polární vědkyně.

Voda chybí v řekách, potocích, podzemních vodách, na polích i ve studnách. Loni sucho způsobilo podle Národního kontrolního úřadu škody v hodnotě 28 miliard korun. Tento rok nás čeká nejhorší sucho za posledních 500 let. Jiné země v Evropě se na sucho už dlouhodobě systematicky připravují a dokázaly přeměnit krajinu tak, aby dopady byly co nejmenší. Pojďme se od nich inspirovat. Snažme se šetřit s vodou, starat se o naše zdroje a podporujme projekty, které se snaží vrátit vodu do krajiny,” dodává Marie Šabacká.

Veřejnost může přispět k řešení tohoto problému zapojením se do právě probíhající kampaně Naše planeta, a to hned dvěma způsoby. První možností je aktivní zapojení skrze dobrovolné osobní závazky, vedoucí ke snížení své uhlíkové stopy. Druhou možností je finanční podpora iniciativy Sázíme budoucnost, která výsadbou stromů v Česku usiluje o zmírnění dopadů klimatické změny a zvýšení biodiverzity.

Související