Proběhl první kulatý stůl UN Global Compact v ČR

25. 11. 2013

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 uspořádala Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) pod záštitou Informačního centra OSN v Praze první kulatý stůl UN Global Compact, největší iniciativy společenské odpovědnosti na světě.

UN Global Compact (UN GC) je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit svou vizi i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. UN GC v současné době sdružuje přes 10 000 firem ze 145 zemí světa.

Úvodního slova se ujal ředitel Informačního centra OSN Michal Broža, který v rámci společné snahy s A-CSR rozšířit povědomí o UN Global Compact v ČR zmínil i Praktického průvodce 10 základními principy UN GG. Průvodce vydá A-CSR za laskavé podpory Info centra OSN na jaře 2014.

Odpolednem provedl všechny zúčastněné Honza Dolínek – ředitel Nadačního fondu Veolia. „Jsem rád, že se u nás v oblasti společenské odpovědnosti stále objevují nové aktivity a projekty. Navíc si myslím, že je dobré „nevymýšlet vymyšlené“ a tak snahu o zapojení České republiky do UN GC považuji za krok správným směrem,“ řekl ke své účasti na kulatém stolu Honza Dolínek.

Občerstvení pro všechny zúčastněné zajistil sociální podnik Ethnocatering. V panelu vystoupili zástupci jednotlivých oblastí UN GC. Oblastí lidských práv a pracovních podmínek v ČR provedla Petra Kubálková z Aperia. Ta uvedla, že přestože je povinnost zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací zakotvena v mnoha právních vztazích, ženy s dětmi v předškolním věku, ženy staršího věku a ženy po mateřské dovolené jsou tři z pěti nejčastěji znevýhodněných skupin na trhu práce u nás. Jedním z řešení mohou být zkrácené úvazky a flexibilní formy práce, které mají představovat nástroj slaďování rodinného a pracovního života jsou využívány především ženami s malými dětmi. Na problematiku pracovních podmínek rodičů navázala Jana Seemanová, která uvedla nejčastější chyby zaměstnavatelů při zaměstnávání rodičů a zmínila právní prostředky podporující rovné příležitosti včetně příkladů správné praxe. Environmentální politiku v panelu zastupoval Pavel Růžička z platformy pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu EMPRESS. Představil strategický rámec udržitelného rozvoje v ČR a případové studie společností, jimž úspěšná environmentální politika přinesla značné úspory, jak v energetickém, tak materiálovém ohledu. Snížení environmentálních dopadů tak může jít ekonomicky efektivní cestou. Uvedl, že význam má i zapojení zaměstnanců.

Problematiku korupce v České republice přiblížil Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci (NFPK). Ten mimo jiné uvedl, že 62,2 % tuzemských podnikatelů tvrdí, že minimálně jednou byl po nich požadován úplatek. Jen málokdo však takové chování nahlásil policii, ačkoli to zákon ukládá.

Podívejte se na fotogalerii z konání akce zde.