Proběhla CSR Snídaně na téma Udržitelné vzdělávání

15. 9. 2016

O praxi a trendech v udržitelném vzdělávání a CSR ve školách jsme diskutovali ve čtvrtek 15. září v rámci pravidelné členské CSR snídaně.

Více než 40 účastníků CSR Snídaně členů Asociace společenské odpovědnosti tentokrát posnídalo na téma Sustainable Education (Udržitelné vzdělávání) v inspirativních prostorech Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). V úvodu představila manažerka rozvoje Asociace společenské odpovědnosti, Markéta Šetinová, jeden z projektů UN Global Compact s názvem Principles for Responsible Management Education (PRME). PRME tvoří šest principů, které jsou základem společensky odpovědného vzdělávání budoucích lídrů a manažerů. K principům PRME se po celém světě hlásí na 600 škol. Více než třetina z nich je v žebříčku Financial Times TOP 100 Business Schools. V České republice se do iniciativy zapojila Vysoká škola ekonomická v Praze, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Cambridge Business School a Karlínská obchodní akademie.

„Myšlenkou PRME je víra, že univerzity mohou přispět svou činností k udržitelné ekonomice a lepší společnosti. Stát se členem platformy znamená přijmout šest základních principů a každé dva roky reportovat výsledky své činnosti. PRME nabízí unikátní možnost sdílet zkušenosti s ostatními školami po celém světě a zapojit se do mezinárodních projektů,“ říká Markéta Šetinová.

Natálie Marhoulová, ředitelka StartUp VŠEM, pohovořila o politice rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání, kterou vysoká škola prosazuje. „Snažíme se, aby každý mohl dosáhnout terciálního vzdělání, bez ohledu na jeho sociální status, fyzické omezení nebo rodinnou situaci. Proto VŠEM poskytuje možnost individuálních studijních plánů, e-learningu a stipendií, aby si každý talentovaný člověk mohl vysokoškolské vzdělání dovolit,“ říká Natálie Marhoulová.

Taťána Šárovcová a Pavel Fiala z Karlínské obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické mluvili o nutnosti rozvíjet české školství takovým způsobem, aby nezaostávalo za „reálným“ světem. „V našem pilotním projektu na jedné třídě testujeme učení jinak – snažíme se v rámci vyučování propojovat ekonomii a hodnoty, vodíme studenty za lokálními podnikateli tak, aby viděli v reálu příklady dobré praxe, aby nám věřili, že i byznys se dá dělat odpovědně“, komentuje myšlenku za projektem pedagožka Taťána Šárovcová. Pavel Fiala, její kolega, doplňuje: „Zároveň cítíme potřebu, abychom my, jako učitelé, sdíleli mezi sebou své zkušenosti, hledali inspiraci a vzájemně se podporovali“. Na škole nedávno možná právě proto vznikla zajímavá platforma, jmenuje se Učitelé z Marsu.

Zástupci Německé školy v Praze zdůraznili nutnost závazku ke společenské odpovědnosti ve své každodenní práci. Proto se škola snaží o zapojení svých žáků a studentů do environmentálních projektů, které pravidelně organizuje, ale také do mezikulturního dialogu. „Díky Oktoberfestu, což je projekt, který organizujeme s našimi studenty, se na neformální bázi může poznávat a sbližovat česká a německá komunita, a tak máme příležitost rozvíjet sociální kapitál v našem sousedství,“ vysvětluje Jitka Špetová, jednatelka Německé školy v Praze.

Jelena Kubicová hovořila o výuce společenské odpovědnosti firem na Moravské vysoké škole Olomouc. „Projekty se snažíme propojovat s praxí, proto studenti v rámci svých projektů spolupracují s firmami. To jim dává možnost analyzovat, jak reálně funguje ve firemní kultuře implementace udržitelného rozvoje a CSR, a my se díky těmto datům můžeme posouvat dál, jak ve výuce, tak ve výzkumu.“

Prorektor České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), Tomáš Šubrt, hovořil o tom, jak je osobně hrdý na umístění ČZU v celosvětovém hodnocení univerzit ve vztahu k udržitelnému přístupu a péči o životní prostředí. ČZU se umístila na vynikajícím 18. místě. Důležitými kritérii hodnocení tohoto žebříčku je udržitelnost aktivit univerzity, strategie univerzity v oblasti odpadového hospodářství, šetrného využívání vody a zeleně a využívání alternativních zdrojů energie.„Na kampusu máme například příručky na třídění odpadu v angličtině. Zjistili jsme totiž, že studenti, kteří k nám přijíždějí na výměnné pobyty, jsou třídit zvyklí, ale názvy v češtině jim snahu třídit ztěžují,“ popsal jeden z příkladů chování k životnímu prostředí.

Jeho kolegyně, Gabriela Koláčková, představila posluchačům ekonomický inkubátor PointOne. „Snažíme se studenty informovat především o všech dostupných možnostech podpory podnikání. Je výborné, že inkubátor má silnou podporu rektorátu, Centra inovací a transferu technologií při ČZU. I díky tomu můžeme zvát řadu odborníků z praxe a nabídnout studentům profesionální zaškolení a podporu.“

Děkujeme všem za účast a členy Asociace společenské odpovědnosti srdečně zveme na další z cyklu CSR Snídani, která proběhne 3. listopadu 2016 na téma Sdílená ekonomika. Tentokrát trochu netradičně, a sice v unikátních prostorech hausbótu PORT X, který je umístěný v pražských Holešovicích. Na snídani vystoupí zprostředkovatelé ubytování Airbnb, taxi aplikace UBER, LidskéSíly a Hearth.net. O legislativním pohledu na sdílenou ekonomiku pohovoří také představitelé Úřadu vlády ČR. Více informací již brzy.