Proběhla CSR Snídaně na téma Udržitelný leadership

17. 4. 2016

Sustainability leadership je „buzz word“ jakýchkoliv diskuzí o udržitelném podnikání, sociálních byznys strategiích či společenské odpovědnosti.

My jsme toto téma otevřeli s členy Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) a partnery společnosti T&CC na pravidelné CSR snídani, která se uskutečnila 7. dubna v restauraci Eska na Karlíně.

Lucie Mádlová, ředitelka A-CSR a Národní sítě Global Compact Česká republika, hovořila o tom, jakou roli v integraci principů udržitelného podnikání do strategické, programové i operační úrovně společností hraje síťování, co nabízí iniciativa UN Global Compact a exkluzivní skupina vrcholových lídrů udržitelných společností z celého světa s názvem Global Compact LEAD. Současně jsme se dotkli možných integrujících os, které mohou pomoct společnostem a jejich lídrům být aktivními. Jsou jimi aktuální Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Bára Daňková, jednatelka společnosti T&CC, ukázala, jak sustainability leadership logicky a zcela přirozeně navazuje na předchozí koncepce leadershipu. „Být udržitelným leaderem znamená být dobrým leaderem jako takovým, kompetence zahrnují také eko gramotnost, systémové a dlouhodobé myšlení a odvahu k nonkonformitě. Mysleme tedy skutečně dlouhodobě, a pokud chceme mít takové leadery, nespoléhejme na školství a zaměřme se na naše děti. Učme je myslet v souvislostech, vysvětlujme jim dopad jednotlivých detailů na celek a naopak a učme je k odvaze mít jiný pohled na věc“, reflektuje zpětně Bára diskuzi.

Abychom nezůstali u teorie, pozvali jsme spoluzakladatele společnosti CRESTYL, Omara Koleilata, který ve velice přátelském a otevřeném duchu hovořil s účastníky CSR snídaně o tom, jak on sám vnímá roli lídra ve společnosti, pro kterou je každodenním mottem Kvalita. Desing. Pohodlí. Zaznělo jasně, že „sustainability is business and vice versa“ a že například není možné zavádět opatření snižující dopad na životní prostředí a nepřemýšlet u toho v intencích ekonomických ukazatelů společnosti a hlavně s dlouhodobou perspektivou.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.

Budeme se těšit na další zajímavá setkání členů Asociace společenské odpovědnosti v rámci našich pravidelných CSR snídaní. Mezi ty nejbližší patří CSR Snídaně, která proběhne 9. června 2016 ve spolupráci s NFOZP a Magistrátem hl. města Prahy v Prague Startup Centre na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením (více zde) a v září na téma udržitelné vzdělávání.