Proběhla další z cyklu CSR snídaní Asociace společenské odpovědnosti. Tentokrát ve spolupráci s D21, odborníky na participaci.

26. 3. 2018

V pátek 23. března 2018 se v NYX Concept Hotelu Praha sešlo na pravidelné CSR snídani více než 50 členů platformy Asociace společenské odpovědnosti. Ta v den konání snídaně zároveň oslavila 5 let výročí od svého založení.

S 222 členy tvoří po pěti letech od svého vzniku největší iniciativu společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného podnikání v Česku. Akci s názvem „CSR udržitelně: Jak získat smysluplné výstupy a silné PR“ si pod svou taktovku vzala D21. Formou krátkého semináře, příkladů úspěšné, neúspěšné praxe a zázračných řešení hledali účastníci odpovědi na otázky, jak může participace vybudovat silné a pozitivní PR, a jak využít Agendu 2030 a SDGs pro participaci.

„Pokud přemýšlíte nad tím, jak na úspěšné CSR, dobrou visibilitu a kvalitní PR, je nutné uvědomit si principy prostředí, ve kterém žijeme. Svět se proměňuje a struktura se mění. Ve městech žije více lidí než na venkově a plánování se dnes spíše než individuálně, vyplácí v rámci celků,“ oficiálně zahájil program Tomáš Rákos z D21, který přítomné provázel celým programem. Demokracie 21, zkráceně D21, se věnuje participaci a zapojování občanů a komunit do rozhodování.

Tomáš Rákos hned na začátku zmobilizoval účastníky a podle zásad správné participace vyzval přítomné, aby se vyjádřili k otázkám: „Co podle nich blokuje spolupráci s městy?“ a „Co by naopak pomohlo zintenzivnění této spolupráce?“. Odpovědi účastníci zaznamenali na červené a zelené papírky, podle toho, zda zastupují byznys či neziskový sektor.

Seminář byl rozdělen na několik krátkých úseků. První blok se věnoval participaci. Další blok poukázal na poslední trendy ve vývoji měst, zmínil benefity lokálně aplikovaného CSR a v krátkosti se zastavil nad dobrými, ale i špatnými příklady z praxe. Závěrem Tomáš Rákos představil šesti bodový plán, jak využít potenciál dobrého nápadu. Pro ty, kteří si nestihli zaznamenat, přinášíme krátkou rekapitulaci:

  • Soustřeď se na obsah
  • Najdi správné partnery
  • Vytvoř příběh
  • Vyber správné komunikační kanály
  • Neprodávej
  • Opakuj a vylepšuj

Na závěr zaznělo zhodnocení úvodního stakeholder dialogu účastníků akce. V průběhu snídaně v D21 zpracovali všechny odpovědi, a jaký byl výsledek? Odpovědi neziskového sektoru a zástupců byznysu se překvapivě nelišily.

Za jednu z největších překážek úspěšné spolupráce měst s komunitou je podle účastníků považován právě nedostatečný dialog, dále chybějící dlouhodobá strategie nebo přílišná administrativa a byrokracie. Členové Asociace společenské odpovědnosti se také shodli nad tím, co by mohlo spolupráci s komunitou podpořit a oživit: participace a společné rozhodování nad palčivými problémy.

Všechny fotografie od Petra Lebedy si můžete prohlédnout ZDE.

Akce se konala v rámci probíhající kampaně na podporu globálních cílů v Česku, Cen SDGs 2018.