Proběhlo setkání evropských sítí UN Global Compact

31. 10. 2014

Setkání evropských národních sítí UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě, se v letošním roce uskutečnilo v makedonské Skopje, poprvé i s českou účastí.

Jako hostitelská organizace vznikající národní sítě se každoročního evropského meetingu (Annual European Global Compact Local Networks Meeting) zúčastnily také zástupkyně Asociace společenské odpovědnosti. Zastoupení České republiky na setkání vzbudilo velký zájem a nadšení, jelikož je jednou z mála rozvinutých zemí, kde tato globální iniciativa dosud nepůsobila.

Třídenní setkání zahájila konference zdůrazňující důležitost aktivit CSR v kontextu udržitelnosti a konkurenceschopnosti podnikání. Své zkušenosti prezentovaly úspěšné a odpovědné evropské firmy, debata se také často dotýkala jednoho ze zásadních témat budoucnosti CSR, a sice udržitelného dodavatelského řetězce.

V dalších dnech mezi sebou sdíleli zástupci evropských národních sítí své zkušenosti, nápady a diskutovali o budoucím směřování globální iniciativy. Společným zájmem všech národních sítí je péče o malé a střední podniky (tvoří 57 % firem zapojených v UN GC) a zájem o jejich aktivní účast v tomto globálním hnutí. I když se Global Compact každoročně rozrůstá, zástupci se shodli na potřebě zapojení nejen velkých firem, ale také malých a středních podniků. Důraz byl rovněž kladen na propojení malých podniků s velkými skrze společné projekty a partnerství, jež by mohlo přinést zajímavé zkušenosti oběma stranám.

Dalším velkým tématem byl reporting společenské odpovědnosti, a to nejen v souvislosti s velkými společnostmi, které budou muset dle nařízení Evropské komise své nefinanční aktivity v následujících letech vykazovat povinně. Právě firmy, zapojené do UN Global Compact, budou mít v budoucnu značnou výhodu. Tzv. Communication on Progress (zpráva o CSR, kterou jim Global Compact nabízí) pomáhá firmám zhodnotit součastný stav, potřeby a definovat rizika i příležitosti do budoucna a zároveň plně koresponduje s tímto evropským sdělením.