Proč je vzájemná spolupráce firem a sociálních podniků budoucností nás všech?

11. 2. 2014

Řešení environmentálních a společenských problémů začíná být ve světě neustálých změn stále složitější a komplexnější.

Sociální podnikatelé se již dlouho věnují problémům, jejichž řešení nebyly vlády ani podniky schopné najít. Abychom je vyřešili včas, je však nutné překročit tradiční rozdělení sociální a podnikatelské sféry.

„Soukromý sektor byl chybějícím hráčem v rozvoji sociálního podnikání“, říká Stéphanie Schmidt, generální ředitelka Ashoka Europe. „Jeho potenciál byl do značné míry nevyužitý. Filantropie a CSR jsou opravdu jen kapkou v moři, pokud se bavíme o možnosti změnit svět.“

Soukromý sektor obsahuje klíčové nástroje pro sociální sektor. Schmidt je ale přesvědčena, že i sociální podniky mají firmám co nabídnout. „V době krize, sociální podnikání převrátilo tradiční byznys model vzhůru nohama. Snížilo náklady, pracovalo s omezeným rozpočtem a i přesto se dokázalo zaměřit na potřeby klienta. Tyto věci mohou být pro firmy velice cenné.“

Sociální podniky napravují selhání trhu. Vytváří produkty, služby a řešení pro lidi, kteří nejsou jeho tradiční součástí – osoby se zdravotním postižením, stárnoucí populaci aj. Nízký ekonomický růst a vysoká nezaměstnanost nutily mnoho podniků k hledání způsobu, jak zůstat konkurenceschopnými a najít nové příležitosti.

Společné projekty (tzv. Co-Creation) sociálních podniků a firem mohou být způsobem, jak zajistit spokojenost zaměstnanců s jejich prací a učinit ji tak smyslupnou.

Více než 3 000 případů Ashoka Fellowship značí potenciál této spolupráce napříč všemi sektory. Jedním z Ashoka Fellow je sociální podnikatel z Francie, který spolupracuje s bankami na pomoci zadluženým a identifikaci ohrožených zákazníků. Dalším Ashoka Fellow je dánský podnikatel, jenž založil nadaci. Ta ve spolupráci s přední IT společností zaměstnává osoby s autismem.

Tzv. Co-Creation je vznikající model spolupráce napříč sektory, je však stále v rané fázi. Nyní je třeba zviditelnit tento trend, najít vhodné účastníky projektu v Evropě, upozornit na jejich práci a podporovat je. Jste součástí mezisektorové spolupráce v Evropě? Přihlašte se do soutěže Ashoka, Social & Business Co-Creation: Collaboration for Impact, která je otevřená pro sociální podnikatele, neziskové organizace, firmy i organizace veřejného sektoru. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je partnerem této soutěže. Přihlásit můžete projekty již realizované, ale i projekty v rané fázi. Splňovat však musí podmínku, že na nich kooperují minimálně dva partneři z různých sektorů. Přihlásit se můžete do 10. dubna 2014.

Zdroj: Forbes (11. 2. 2014). Why Co-Creation Is the Future for All of Us? Dostupné zde.