Prohlédněte si Výroční zprávu Asociace společenské odpovědnosti 2019

7. 7. 2020

Asociace společenské odpovědnosti koncem června uveřejnila výroční zprávu za rok 2019. Přečtěte si úvodní slovo zakladatelky Lucie Mádlové, ve kterém shrnuje trendy v oblasti společenské odpovědnosti a úspěchy Asociace v uplynulém roce.

„Rok 2019 byl pro Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR) rokem, kdy do platformy přibylo historicky nejvíc nových subjektů od začátku našeho fungování v roce 2013, a to celkem 66. Ke konci prosince 2019 tak Asociace zastřešovala na 321 členů z řad firem, veřejného, neziskového i vzdělávacího sektoru a ze sociálních podniků se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost.

Takový zájem ukazuje několik důležitých trendů: společenská odpovědnost (CSR) se postupně stává klíčovou při vytváření pracovních strategií, byznys plánů nebo vývoji nových produktů či zakládání start-upů; roste potřeba společnosti aktivně se podílet na lepším, smysluplnějším, ohleduplnějším životě na planetě v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) a v neposlední řadě nárůst členské základny značí, že poslání Asociace má smysl a že se nám naše vize daří naplňovat.

Díky důvěře více než 320 členů se Asociace společenské odpovědnosti stala největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje v Česku a získává tak silný hlas promlouvat do CSR i SDGs agendy, a pomáhat tak měnit Česko i svět k lepšímu. A za to patří všem našim členům mé veliké poděkování a zároveň příslib, že budeme s pokorou hranice našich společných zájmů posouvat ještě dál.

V roce 2019 jsme zorganizovali již třetí ročník naprosto unikátního ocenění za naplňování globálních cílů – Ceny SDGs 2019. Tentokrát se speciální kategorií pro rovnost mužů a žen. Do Česka jsme zároveň v rámci SDGs přivedli vůbec poprvé jedinečný světový fotbalový turnaj žen za globální cíle: Global Goals World Cup Prague. Zorganizovali jsme šest CSR členských akcí na různá aktuální témata. Podařilo se nám nadchnout další běžce-sběrače do aktivity Plogging Česko, kterou v Česku zastřešujeme. Stali jsme se partnerem Sbírky potravin. Vytvořili jsme mapu dobrých míst pro dobré nákupy s názvem Dobromappka. Pod hlavičkou Asociace proběhl v Česku počtvrté světový den dárcovství Giving Tuesday, při kterém padly všechny dosavadní filantropické rekordy. A to není zdaleka vše, jak se přesvědčíte v této výroční zprávě.

Události, úspěchy a ukázky úžasné spolupráce napříč sektory v roce 2019 v mnohém daleko předčily některé naše původní představy, očekávání a přání. Právě díky spolupráci nás všech můžeme společně proměňovat naše životy společensky odpovědnějším a udržitelnějším směrem.

Děkuji vám, čtenářům této výroční zprávy, našim partnerům, členům a podporovatelům, že máte zájem o důležitá témata, která se odráží ve vizích, práci a výsledcích Asociace společenské odpovědnosti.“

Výroční zprávu Asociace společenské odpovědnosti za rok 2019 si můžete projít na tomto odkazu. Výroční zpráva je zpracována v souladu s Cíli udržitelného rozvoje. Nově je navíc doplněna o praktickou část případových studií našich členů a jejich aktivit, které realizují v naplňování Cílů udržitelného rozvoje v Česku. Za její originální grafické zpracování vděčíme grafickému studiu MadLove.