Projekt Právní pomoc potravinám pomáhá v nejisté době podnikatelům v potravinářství

9. 12. 2020

Advokátní kancelář PEYTON legal spustila na jaře projekt Právní pomoc potravinám. V rámci něho poskytuje českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří jsou zasaženi aktuální krizí, bezplatné právní poradenství nejen o základních právních otázkách souvisejících se současnou situací, ale i o specificky zaměřených dotazech vztahujících se na konkrétní situaci potravinářů.

Idea projektu vznikla v rámci diskuze partnerů PEYTON legal – Martina Hájka a Jakuba Málka – o tom, jak by jejich kancelář mohl v rámci začínající první vlny šíření COVID-19 být nápomocná v oblastech práva, ve kterých působí. „Impulzem bylo především to, že jsme chtěli nabídnout bezplatnou právní pomoc důležitému segmentu ekonomiky. Udržení produkce potravin v takovéto době a snížení zátěže jejich výrobcům jsme považovali za důležitou hodnotu,“ doplňuje Jakub Málek.

Projekt vznikl na samém začátku první vlny pandemie COVID-19 z nápadu PEYTON legal a vznikl ve spolupráci Potravinářskou komorou České republiky a zaznamenal četné dotazy z řad potravinářů i jiných podnikatelů, nadto se podařilo stejný koncept rozšířit i za hranice České republiky – na Slovensko. „Rozšíření projektu za hranice ČR vzniklo genericky tak, že nás oslovili slovenští kolegové, kterým jsme předali potřebné know-how a dali jim svolení převzít náš koncept a provozovat jej na Slovensku. Slovenská verze projektu je dostupná zde,“ shrnuje Jakub Málek.

Projekt Právní pomoc potravinám byl spuštěn a je provozován PEYTON legal ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky na webu s podporou společnosti Smartly a Pavlem Babáčkem, kteří se podíleli na přípravě webového rozhraní.

Funkčnost

Web projektu Právní pomoc potravinám, který PEYTON legal provozuje v rámci svých pro bono aktivit, obsahuje databázi zadaných právních otázek a daných odpovědí řazenou do jednotlivých témat, která jsou klíčová pro provozovatele potravinářských podniků v aktuální situaci. Zadané právní dotazy jsou zařazeny do následujících témat:

  • otázky specifické pro provozovatele potravinářských produktů;
  • pracovní právo a zaměstnanost;
  • dopady na obchodní smluvní vztahy;
  • finanční pomoc a podpora;
  • daňová opatření;
  • opatření přijatá vládou či jiným orgánem;
  • náhrada škody vzniklé v důsledku krizových opatření a insolvence v době koronaviru.

Nejčastěji se provozovatelé potravinářských produktů ptají na otázky specifické pro jejich provozy, poté si často žádají o radu v rámci pracovního práva a zaměstnanosti. Na pomyslné třetí příčce si stojí dotazy s tématikou finanční pomoci a podpory.

Databáze je vytvářena z jednotlivých dotazů a lze v ní vyhledávat. Nenajde-li uživatel odpověď na svůj dotaz, může jej položit na webu přes tlačítko „Zeptejte se“. Mezi časté a aktuální dotazy patří mimo jiné výklad konkrétních mimořádných opatření Vlády ČR či jiných orgánů či právní porady týkající se pracovního práva či podpůrných projektů pro podnikatele. Z důvodu zachování chronologie jsou na webu ponechávány dotazy sahající historicky i do první vlny onemocnění COVID-19.

Vize

Za půl roku své existence bylo v rámci projektu Právní pomoc potravinám odpovězeno téměř na stovku dotazů. Projekt pomáhá ke zvýšení právní jistoty v nepřehledné a nejisté situaci, což taktéž podporují slova Jakuba Málka: „Doufám, že projekt především pomáhá. Dostáváme mnohá poděkování za přímé rady i ocenění naší iniciativy, zejména tedy v potravinářského a gastronomického odvětví.

Fungování projektu Právní pomoc potravinám je navázáno především na aktuální situaci a její specifika. „Plánujeme projekt držet funkční ve stávající podobě, tedy zachovat jeho bezplatnost, transparentnost a přehlednost. Doba bude specifická a turbulentní, myslíme tedy, že udržení jistoty je to nejdůležitější. Nechceme aktuálně předvídat, jaký bude vývoj s pandemií COVID-19, avšak projekt budeme provozovat tak dlouho, jak to bude nutné. V případě, že bude jistě, že pandemii odezněla, plánujeme know-how, které v rámci projektu nashromáždíme publikovat a udržet dostupné pro veřejnost,“ dodává na závěr Jakub Málek.


Zdroj: PEYTON legal, Právní pomoc potravinám, Dostupné ZDE.

Související

T-Mobile proti hate speech: Operátor se zapojuje do boje s předsudečným násilím, spolupracuje s organizací In IUSTITIA

Přejít na článek