Propojování a chápání souvislostí současného světa. Představujeme nejlepší tipy pro globální vzdělávání

9. 2. 2020

Sestavili jsme společně s pěti odbornicemi českého globálního rozvojového vzdělávání základní přehled TOP 5 projektů globálního vzdělávání.

Jedná se tedy o 25 možností z globálního rozvojového vzdělávání, čemu se věnovat na školách, knihovnách a při dalších volnočasových aktivitách. Jsou to tipy postavené na aktuálních a osobních dlouhodobých zkušenostech, vznikl tak ojedinělý dostupný přehled. Mezi zmíněné odborníky českého globálního rozvojového vzdělávání patří Eliška Masná z organizace ADRA, Lenka Pánková z Arpoku, Šárka Zápotocká z Charity ČR, Eva Malířová z NaZemi a Veronika Endrštová ze vzdělávacího programu Varianty Člověka v tísni. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání.

„Pokud se chceme globálnímu vzdělávání věnovat ve škole, skautském oddíle či v knihovně, můžeme využít vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz. Pro probrání vlastního záměru, cíle a cesty podpory globálního vzdělávání můžeme zkontaktovat některou z odborných organizací. Chyběl nám doposud ale jednoduchý a dostupný přehled nabídky, čemu se dále věnovat,” vysvětluje vznik dokumentu Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko.

Výsledný přehled se věnuje globálním tématům i jednotlivým principům a hodnotám. Tipy se hodí pro formální i neformální vzdělávání. Jedná se například o kurzy kritického myšlení, vzdělávací akce ke klimatickým změnám, metodické příručky k občanskému vzdělávání, webové stránky zachycující sociální nerovnosti ve světě nebo konferenci o globálním vzdělávání.

A proč se lidé mají věnovat globálnímu vzdělávání, jak to popisují spoluautorky dokumentu: „Jednání každého z nás utváří svět, ve kterém žijeme. Globální vzdělávání pomáhá chápat svět v souvislostech a přijímat odpovědnost za své chování,“ shrnuje Eliška Masná z ADRY. „Globálnímu vzdělávání má smysl se věnovat proto, aby děti a mladí lidé rozuměli souvislostem světa, ve kterém žijí a uměli se vypořádat se složitými otázkami. Aby dokázali kriticky myslet a nepodléhat strachu, aby nacházeli řešení problémů kolem sebe, která jsou odpovědná k přírodě i lidem na celém světě,“ zdůrazňuje Veronika Endrštová, ze vzdělácaího programu Varianty, Člověka v tísni.

Proto právě Veronika Endrštová jako tip do přehledu vybrala knihu spisovatelky Ester Staré Největší přání, díky které se děti seznamují s širšími souvislostmi světa, ve kterém žijí, a vysvětluje: „Příběh putujícího koníka světem pomáhá pedagogům zprostředkovat dětem složitá témata globálního vzdělávání velmi přívětivou formou. Díky empaticky zaměřeným lekcím dokáží porozumět tomu, proč je důležité vzájemné porozumění mezi odlišnými kulturami, které formují dnešní globalizovaný svět.”

„Pokud chceme dojít k udržitelnosti naší planety i pro naše budoucí generace, je potřeba vnímat Zemi jako jeden celek. My si žijeme v malebné zemičce uprostřed Evropy, svět je však mnohem komplexnější, a ačkoliv si to lidé u nás moc často neuvědomují, mnoho problémů, které nyní sužují i naši zemi, mají kořeny v zemích mnohem vzdálenějších. Díky globálnímu vzdělávání na tyto „kořeny“ můžeme poukazovat a otevírat společenskou diskusi, proč tomu tak je a co já jako jednotlivec či skupina můžu udělat proto, aby se ta situace zlepšila,” vyzdvihuje Šárka Zápotocká z Charity ČR.

Svou osobní motivaci připojit se do vytvoření tohoto přehledu popsala i metodička a lektorka Lenka Pánková ze vzdělávací organizace ARPOK: „Globální témata souvisí s našimi životy tady a teď, proto by měla být běžnou součástí výuky na školách, ale i vzdělávacích aktivit mimo školu. Pro nás je důležité, aby učitelé a vzdělavatelé věděli, kam sáhnout pro pomoc v podobě různých zdrojů, a aby se žáci nebáli být akční.”


Zdroj: Tisková zpráva, Propojování a chápání souvislostí současného světa. Představujeme nejlepší tipy pro globální vzdělávání, Fairtrade Česko a Slovensko.