Průzkum naznačil vysoký zájem Čechů o témata jako jsou ochrana životního prostředí nebo zákaz dětské práce

11. 11. 2019

Náš člen Fairtrade Česko a Slovensko si v červnu tohoto roku nechal od společnosti Median zpracovat průzkum, v němž zjišťoval nejen znalost certifikace Fairtrade a známky FAIRTRADE.

Průzkum se zaměřoval také na to, do jaké míry se čeští spotřebitelé obecně zajímají o sociální, ekologické a etické problémy. Zájem o téma dlouhodobé udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a dodržování lidských a pracovních práv deklarovalo 80 % respondentů průzkumu.

Pokud jde o zohledňování těchto otázek při nákupu, největší procento dotázaných uvedlo, že zohledňuje to, zda zboží vzniklo udržitelně s ohledem na životní prostředí (51 % spíše či určitě ano), dále pak to, zda při výrobě nebyla využita dětská práce (43 % spíše či určitě ano), a to, zda pěstitelé či zaměstnanci dostali odpovídající odměnu (38 % spíše či určitě ano). Nejvyšší podíl odpovědi „určitě ano“ průzkum zaznamenal u otázky týkající se dětské práce (20 %). 83 % dotázaných rovněž uvedlo, že obchodní řetězce by spíše či určitě měly aktivně nabízet zboží vyrobené v souladu s principy Fairtrade.

Fairtrade jako cesta k naplňování Cílů udržitelného rozvoje: společně s Fairtrade Česko a Slovensko jsme v srpnu vydali brožuru popisující, jak hodnoty, které prosazuje Fairtrade, přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs). Hlavním smyslem materiálu je srozumitelně představit Fairtrade a jeho podporu jako jeden ze způsobů, jak mohou aktivní jednotlivci či odpovědné firmy k dosažení SDGs sami přispět.


Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko

  • Zmiňovaný průzkum od společnosti Median nalezenete na tomto odkazu.