První fairtradový automat u nás na ČZU v Praze

25. 2. 2014

Umístěn je na půdě České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) Fakultě tropického zemědělství.

K ochutnání je zde nejen káva, jak jinak než čerstvě namletá, ale také horká čokoláda, čaj, maté a řada dobrot jako cookies, čokoláda či bonbony. A to vše samozřejmě s certifikací Fairtrade.

Automat byl umístěn za podpory Fakulty tropického zemědělství (FTZ) a studentské skupiny Be Fair na ČZU, ta podporuje trvale udržitelný rozvoj a hlásí se k principům společenské odpovědnosti. Důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou pro ně zásadní témata a také pilíře Fairtrade. Z tohoto důvodu vyslovuje iniciativa podporu eticky obchodovaným produktům, které dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. Studenti chtějí jít příkladem ve společensky odpovědném chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice.

Od roku 2008 se díky podpoře vedení ČZU zařadily fairtradové výrobky do univerzitní prodejny v menze, a tak si mohou studenti i zaměstnanci ČZU pravidelně nakupovat oblíbené fairtradové kávy, čaje nebo energetické nápoje. Fairtradová káva a čaj jsou podávány na oficiálních akcích FTZ, fairtradové výrobky jsou pravidelně zařazovány do tomboly univerzitních plesů a akcí. FTZ je specializovaným pracovištěm a patří mezi první univerzitní subjekty, které žádají o certifikaci Fairtradová fakulta.