Radnice na Kutnohorsku nově schválily financování Týmů duševního zdraví, které ve školách pomáhají dětem

Ze světa členů

20. 6. 2024

Týmy duševního zdraví, které žákům na Kutnohorsku už čtvrtým rokem pomáhají k psychické pohodě, získaly nově finanční podporu radnic v regionu. Největší částkou, konkrétně 1,75 milionu korun, letos na mobilní odborné týmy přispělo město Kutná Hora, financování odsouhlasilo také vedení Zbraslavic, Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic a dalších obcí. Projekt poskytuje v případě problémů dětem a jejich rodinám podporu díky spolupráci odborníků z různých oborů a dosud ho financovaly Norské fondy a Nadační fond Eduzměna.

Týmy duševního zdraví, pro které se v regionu vžila zkratka TDZ, působí podle potřeby navšech 20 základních školách obce s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora. „Školy se potýkají s nárůstem duševních obtíží dětí, počet dětí s náročným chováním významně vzrostl. Jde o systémový problém, na který školy nejsou připraveny, proto potřebujeme TDZ,“ vysvětluje Ondřej Matějka, ředitel Eduzměny Kutnohorsko. Cílem je podpořit školy i rodiče, aby s obtížnou situací, která má komplexní příčiny, uměli pracovat.
Aby byl celý region ochotný se složit na vzdělávací služby, zatím v Česku zdaleka není samozřejmostí. Kutnohorsko se tak připojuje k mezinárodnímu trendu. „Když tyto služby sdílí více obcí, jsou často ve finále levnější a dostupnější pro všechny,“ dodává Matějka. Sdílení služeb, například sociálních nebo vzdělávacích, je i z hlediska státu cesta, jak do budoucna zajistit dostupné a kvalitní služby. Proto ho chce podpořit také novela zákona o obcích.
Dva mobilní týmy odborníků pečují na Kutnohorsku o duševní zdraví dětí a mládeže v úzké koordinaci se školou a rodiči. Výjimečné jsou tím, že v nich spolupracují sociální pracovníci, speciální pedagogové a psychologové s podporou dětského psychiatra, kteří mohou v různých oblastech společně hledat řešení, jak pomoci konkrétnímu dítěti. „Líbí se mi jejich přístup k dětem a že je vše na jednom místě. Nemusíte hledat psychologa, psychiatra a psychoterapeuta,“ shrnuje svoji zkušenost s TDZ Alena Vránová, matka školačky, se kterou tým pracoval. „Jsou to lidé, kterým dcera důvěřuje,“ dodává. „Od července 2021 do konce května 2024 pracovaly týmy s 278 dětmi a mladistvými, 290 rodiči a 259 pedagogy. Celkový počet jejich intervencí byl 7843,“ uvádí Hana Měkotová z Týmu duševního zdraví.
Obecní příspěvky do rozpočtu TDZ se odvíjejí od počtu žáků v dané obci. Celkově činí letošní výše podpory týmů od obcí přibližně tři miliony korun, další více než milion korun přidá Nadační fond Eduzměna. „Cílem města je zajistit duševní pohodu dětí i pedagogů a předejít možným problémům v budoucím životě všech v době, kdy má pomoc největší smysl a efekt,“ říká starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. „Proto jsme se rozhodli podpořit fungování Týmu duševního zdraví v Kutné Hoře jako nástroj pomoci a podpory,“ dodává.

S ohledem na rostoucí počet dětí s psychickými problémy plánuje ministerstvo školství do budoucna zavést podobnou službu po celé republice. „Vyjednáváme s MŠMT, že by měla proběhnout pilotáž dvou obdobných týmů v každém kraji pro případný budoucí redesign středisek výchovné péče, která jsou aktuálně spíše ‚ústavní službou‘ pro velmi náročné děti. Transformovat by se mohla právě do takových mobilních terénních týmů a nabízet podporu všem školám v území,“ říká k tomu Lenka Hečková z organizace SOFA, která je odborným garantem projektu TDZ.


Zdroj: Radnice na Kutnohorsku nově schválily financování Týmů duševního zdraví, které ve školách pomáhají dětem. Eduzměna. Tisková zpráva

Související

Včelám se na Brumlovce daří dobře. Ze dvou úlů se stočilo 20 l medu

Přejít na článek