Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí

21. 9. 2013

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní“), princip obou projektů zůstal zachován.

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již dva díly speciální výukové sady EKO-Abeceda, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKO – Abecedy zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a nakládání s komunálním odpadem. EKO – Abecedu obdrží každá registrovaná škola zdarma.

Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Další informace k Recyklohraní naleznete zde.

Ekoučitel roku 2013/2013

Projekt EKOUČITEL 2013/14 probíhá v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014. Zapojit se může pedagog z MŠ, ZŠ i SŠ, ale taképedagog volného času či pracovník v dětských či mateřských centrech z celé České republiky. Jedinou podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky (naleznete zde). Po splnění vyhlášených kritérií obdrží certifikát EKOUČITEL roku 2013/14, dárek a ti nejlepší budou pozváni na slavnostní a zážitkové vyhlášení výsledků.

Podrobná kritéria k získání certifikátu nalezente zde.

Zdroj: recyklohrani.cz, 2013