Regenerační zemědělství může přispět k odvrácení změny klimatu

22. 2. 2021

Světová kapacita půdy dramaticky klesá v důsledku nadměrného zemědělství. Například USA ztrácí půdu 10 krát rychleji, než ji obnovuje. Vlastnictví velkých farem, odkud pochází většina potravinářského a zemědělského znečištění, se stále více koncentruje v rukou průmyslových výrobců, kteří mají tendenci upřednostňovat krátkodobé zisky nad dlouhodobým zdravím půdy a lidí. Jak tedy tuto situaci zvrátit?

Regenerační zemědělství podporuje zdraví degradovaných půd obnovením jejich organického uhlíku. Pohlcuje oxid uhličitý v atmosféře, čímž snižuje příspěvek průmyslového zemědělství ke změně klimatu. Regenerační postupy také snižují erozi a znečištění vody a produkují zdravější půdu.

Jedná se o celostní metodu obhospodařování půdy, která využívá sílu fotosyntézy v rostlinách k uzavření uhlíkového cyklu, posilování zdraví půdy a odolnosti plodin. Zdraví půdy zlepšuje zejména prostřednictvím postupů, které zvyšují půdní organickou hmotu, což pomáhá zvyšovat rozmanitost a zdraví půdní bioty. Regenerační zemědělství zároveň zvyšuje ornici, produkci potravin a příjmy zemědělců. Robustní půdy a rozmanité ekosystémy, které její ekologické postupy vytvářejí, přinášejí více vysoce kvalitních produktů bohatých na živiny než konvenční zemědělství.

Vědci varují, že pokud bude pokračovat naše trajektorie poškozování půdy ztrátami uhlíku, erozí, dezertifikací a chemickým znečištěním, bude civilizace čelit vážnému nebezpečí za pouhých několik desetiletí. Předpovídají nejen to, že veřejné zdraví poklesne, protože půda bude generovat méně výživné jídlo, ale také nebudeme mít dostatek ornice pro farmy. Abychom uživili rostoucí populaci, omezili změnu klimatu a extrémní počasí a zastavili pokles biologické rozmanitosti, musíme regenerovat zemědělskou půdu po celé planetě.

Regenerativní zemědělství má širokou škálu environmentálních a společenských výhod. Zlepšením půdního organického obsahu by regenerační metody zvýšily vlhkost a pomohly chránit před suchem. Mohou také hrát velkou roli při zachování původních zemědělských znalostí, vzkříšení rodinného zemědělství a oživení venkovských oblastí.

Několik různých strategií šetrných k Zemi spadá pod regenerační zemědělství. Je to např. rozklad organických materiálů, jako jsou rostlinné zbytky, které prostřednictvím kompostování umožňuje vyšší produkci půdy. Aplikace biouhlu – dřevěného uhlí vyrobeného ze zemědělského nebo lesního odpadu – dodává živiny a vodu, zlepšuje dlouhodobé mikrobiální procesy a snižuje kyselost. Agrolesnictví, které umožňuje pěstovat plodiny vedle stromů, aby napodobovaly přírodní ekosystémy, obsahuje více půdního uhlíku než jiné formy zemědělství a také zmírňuje odlesňování.

S takovými regeneračními způsoby zemědělství, které se šíří po celém světě, se regenerační zemědělství do roku 2050 rozšíří a pokryje jednu miliardu akrů. To by odstranilo 23 gigatun oxidu uhličitého z atmosféry. WWF International uvádí, že by to mohlo vést k vypěstování 1,4 bilionu tun dalších plodin na stejném množství půdy. Bez ohledu na přesná čísla musíme tento odpovědný způsob zemědělství přijmout jako součást přechodu k udržitelnému celosvětovému zásobování potravinami, které zmírňuje změnu klimatu, ekologické ničení a podvýživu. Závisí na tom naše přežití.


Zdroj: Regenerative Agriculture. Earthday.com [online]. Dostupné ZDE.

Související